Hvala vam na povratnim informacijama.
Upravo ste dodali ovaj proizvod na listu želja.
Upravo ste uklonili ovaj proizvod sa liste želja.
Vaša lista želja je puna. Uklonite proizvode da dodate nove.
wishlist.confirmclearall
wishlist.confirmclearall.confirm
Možete porediti samo proizvode iz iste kategorije.
Upravo ste dodali stavku za poređenje. Samo naprijed!
Stavka je uklonjena sa vaše liste za poređenje.
Vaša lista za poređenje je puna!
Na listi se nalazi samo 1 proizvod. Dodajte još za poređenje.

Kako da poravnam vrata na frižideru američkog stila, side by side frižideru ili na modelu sa više vrata?

Prije nego što počnete, provjerite je li frižider isključen i jesu li police na vratima prazne. U zavisnosti od modela, možete ili olabavati vijke gornje šarke i zatim ih pritezati dok namještate odgovarajući položaj ili možete koristiti matice i vijke za podešavanje koji se nalaze u vratima.

 

Da biste vrata postavili vertikalno, olabavite maticu za pričvršćivanje koja se nalazi na dnu. Zavrnite maticu u zavisnosti od položaja vrata. Na kraju, pritegnite pričvrsnu maticu do njenog krajnjeg položaja.

 

Da biste vrata postavili horizontalno, olabavite pričvrsni vijak na vrhu. Pritegnite pričvrsni vijak na odgovarajućoj strani, u zavisnosti od položaja vrata. Pritegnite pričvrsni vijak na vrhu za konačni položaj.

 

Više informacija o poravnavanju vrata frižidera možete pronaći u priručniku za korisnike. Ako ne možete pronaći priručnik, preuzmite ga ovdje navodeći broj modela svog proizvoda.