Tak for din feedback.
Du har netop tilføjet produktet til din ønskeliste
Du har netop fjernet produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke tilføje mere til din ønskeliste
Er du sikker på at du vil fjerne alt fra din ønskeliste
Fortsæt
Du kan kun sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har netop tilføjet et produkt til sammenligning. Fortsæt!
Produktet er blevet fjernet fra sammenligningslisten.
Din sammenligningsliste er fuld!
Der er kun ét produkt på din liste. Tilføj flere for at sammenligne.

5 min. læs

Sådan installerer du dit nye Beko-køleskab

Sådan installerer du dit nye Beko-køleskab
Sådan installerer du dit nye Beko-køleskab

 

 

Det skal du bruge

 

Værktøj:

Skruenøgle, skruetrækker, vaterpas

 

Tilslutninger:

Jordet nettilslutning (uden multistik eller forlængerledninger), vandtilførsel (kun nogle modeller)

 

Dele og tilbehør:

Æggebakke, plastkiler

 

Sværhedsgrad:

Modeller uden vandtilførsel: 1/5

Modeller med vandtilførsel: 4/5

 

Omtrentlig tid:

15 min. for modeller uden vandtilførsel

45 min. for modeller med vandtilførsel

 

 

 

Før du går i gang

 

Det kan være vanskeligt og endda farligt at installere et apparat, så læs disse advarsler og retningslinjer, før du går i gang.

 

 • Sørg for, at strømforsyningen er afbrudt, og at der er lukket for vandforsyningen, før du begynder at fjerne det gamle apparat.
 • Sørg for, at det gamle/nye apparat ikke er tilsluttet elnettet, når du går i gang med afmonteringen/installationen.
 • Slut ikke dit nye apparat til lysnettet, før al ekstern emballage og alle udvendige beskyttelsesanordninger er blevet fjernet.
 • Lad dit nye køleskab stå oprejst i mindst 4 timer efter levering, så olien i kompressoren kan stabilisere sig.
 • Gasserne og olien i kølesystemet er brændbare. Kontrollér, at ingen af kredsløbene eller rørene er blevet beskadiget under transporten. Hvis du bemærker, at de er beskadiget, skal du holde apparatet væk fra åben ild eller varmekilder og ventilere rummet. Ring derefter til en kvalificeret tekniker.
 • Når du modtager apparatet, skal du kontrollere, at det ikke er blevet beskadiget under transporten, og at alle dele og alt tilbehør er der, og det er korrekt.
 • Sørg for, at du har en stikkontakt med jordforbindelse, der er beskyttet af en sikring, og som overholder tabellen med tekniske specifikationer i brugermanualen. Slut ikke apparatet til en forlængerledning eller et multistik, og sørg for, at strømkablet ikke kommer i klemme eller sidder fast.
 • Hvis du skal udskifte stikket med et stik, der passer til din stikkontakt, skal du sørge for at bruge et stik med en 13 A-sikring.
 • Rør aldrig ved et stik, hvis du har våde hænder. Fjern aldrig et stik ved at trække i kablet – hold altid i og træk i stikhovedet.
 • Brug aldrig damprenseapparater til rengøring af køleskabet. De kan muligvis smelte is i frostrummene, og dampen kan også forårsage kortslutning.
 • Sørg for, at alle ventilationsåbninger bag på apparatet ikke er blokeret.

 

 

 

Afmontering af det gamle apparat

 

Sørg for, at der er lukket for vandtilførslen (hvis dit gamle apparat er tilsluttet), og at der slukket for strømmen på stikkontakten. Hvis apparatet er fastgjort til et skab, skal eventuelle monteringsskruer skrues ud. Træk apparatet ud fra dets placering. Husk, at køleskabe kan være tunge, så vær forsigtig, når du prøver at flytte dit eget køleskab. For at gøre det nemmere at trække apparatet ud kan du vippe det bagover og lægge et stykke gammelt tæppe under de forreste fødder. Derefter kan du trække tæppet og apparatet ud. De fleste køleskabe har dog hjul monteret bagpå, så brug dem, når du har trukket apparatet så langt ud, at du kan vippe det tilbage på dem.

 

Du bør nu have adgang til bagsiden af apparatet, så du kan afbryde de elektriske forbindelser og vandtilslutningen (hvis der er nogen). Det kan være nødvendigt at bruge en skruenøgle eller en tang til at løsne vandtilførselstilslutningen. Sæt en skål under vandforsyningshanen for at opsamle eventuelt udsivende vand. Hvis der er rim i frostrummet, smelter det i løbet af de næste par timer, så sørg for at fjerne så meget som muligt. Tøm også eventuelle vandtanke eller isdispensere.

 

Undersøg de lokale regler for bortskaffelse af gamle husholdningsapparater. De lokale myndigheder tilbyder muligvis en afhentningsservice. Hvis du selv vil fjerne det, skal du huske at bede en anden person om at hjælpe dig med at løfte og flytte dit gamle apparat.

 

 

 

Klargøring af det nye apparat til installation

 

Overvej at pakke dit nye apparat ud, før det kommer ind i dit hjem eller køkken, da det kan være vanskeligt at manøvrere og åbne kassen på steder med begrænset plads. Du kan se en linje med store hæfteklammer langs den ene kant af kassen, og det er nemmest at rive emballagen op langs denne linje. Fjern eventuel pap og flamingo. 

 

Fjern derefter alle klistermærker, al bobleplast og tape fra ydersiden af apparatet. Indeni finder du også døre, skuffer og racks, der holdes på plads med tape, så fjern også dem.

 

Bemærk: Hvis dit nye apparat har en tilslutning til vand, kan du se i vores vejledning, hvordan du monterer vandtilslutningen til dit Beko-køleskab.

 

 

 

Sådan installerer du det nye apparat

 

Du finder brugermanualen, æggebakken og plastkilerne, der skal monteres bag på apparatet, i en af skufferne.

 

På nogle modeller kan du fastgøre plastkilerne til ventilationspanelet bag på apparatet med hånden. På andre skal du fjerne skruerne med en skruetrækker og derefter bruge skruerne til at fastgøre kilerne. Kilerne sikrer, at der er nok afstand mellem væggen og apparatet til at give tilstrækkelig ventilation, så det er meget vigtigt, at du sætter dem på, før du flytter det nye apparat på plads.

 

Inden du sætter stikket i stikkontakten og tænder for apparatet på stikkontakten, skal du vente mindst 4 timer, så kompressorens gas og væske kan stabilisere sig. Derefter er du klar til at sætte stikket i stikkontakten og tænde for apparatet.

 

Vip herefter køleskabet bagover, og brug hjulene bag på apparatet til at sætte det på plads. Pas på, at vandtilslutningen ikke rykker sig, eller at ledningen vikles sammen. 

 

Når apparatet er på plads, skal du justere apparatets forreste fødder for at sikre, at det er i vatter. Dit køleskab skal stå vandret og balanceret på fødderne for at fungere korrekt. Prøv at rokke apparatet fra side til side eller frem og tilbage. Hvis det vipper for meget, kan det skyldes, at gulvbelægningen eller apparatets fødder er ujævne.

 

Brug et vaterpas til at kontrollere maskinens balance. Hvis den ikke er i balance, skal du justere fødderne ved at række ind under køleskabet og finde de to forreste fødder. Drej fødderne med eller mod uret, indtil de er i kontakt med gulvet.

 

Du skal vente i ca. 6 timer, før du kan fylde eventuelle varer i dit nye køleskab, da det er så lang tid, det tager at nå den indstillede temperatur.   

 

 

 

Det var så det. Du har lige installeret dit nye Beko-køleskab! Vi håber, du bliver glad for at bruge dit nye apparat.

 

 

Vil du hellere tale med nogen?