Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du ønsker å tømme din ønskeliste?
Fortsett
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

7 min les

Hvordan installerer jeg Beko-oppvaskmaskinen?

Hvordan installerer jeg Beko-oppvaskmaskinen?
Hvordan installerer jeg Beko-oppvaskmaskinen?

 

 

Det du trenger

 

Verktøy:  

Saks eller papirkniv, skrujern, vater

 

Tilkoblinger:

En jordet stikkontakt, ingen multiplikatorer eller skjøteledninger, en vannforsyning og et sluk

 

Ekstra tilbehør:

En dobbelt uttaksventil, endestykke for sluk

 

Vanskelighetsgrad:

3/5

 

Ca. tid:

30 til 45 minutter for å demontere det gamle apparatet

90 til 120 minutter for å installere det nye apparatet

 

 

 

Før du begynner

 

Det kan være vanskelig og til og med farlig å installere en maskin. Før du begynner, må du derfor sørge for å lese disse advarslene og retningslinjene.

  • Kontroller at strømmen og vanntilførselen er slått av før du begynner å fjerne den gamle maskinen.
  • Kontroller at det gamle/nye apparatet er koblet fra strømnettet når du starter demonteringen/installasjonen.
  • Maskinen må bare plasseres på en jevn, solid overflate som tåler vekten. Maskinen må aldri plasseres på et teppebelagt gulv, da dette hindrer luftstrømmen til elektriske komponenter nederst på maskinen, slik at de blir overopphetet.
  • Når du mottar maskinen, må du kontrollere at den ikke er skadet under transport, og at alle deler og tilbehør er på plass.
  • Kontroller at du har en jordet stikkontakt som er beskyttet av en sikring. Bruk og stikkontakt må være i samsvar med tabellen for tekniske spesifikasjoner i Bekos bruksanvisninger. Ikke koble apparatet til en skjøteledning. Kontroller at strømledningen ikke kommer i klem eller sitter fast.
  • Berør aldri en plugg med våte hender. Ta aldri ut et støpsel ved å dra i ledningen, hold alltid og trekk i støpselhodet.

 

 

 

Fjerning av gammel maskin

 

Kontroller vanntilførselen og at den elektriske tilførselen er slått av ved stikkontakten. Hvis maskinen er festet til et skap, må du skru ut eventuelle festeskruer. Trekk apparatet ut fra der det står.

 

Husk at oppvaskmaskiner kan være tunge, så vær forsiktig når du prøver å flytte den. For å gjøre det enklere å trekke ut apparatet kan du vippe det bakover og legge et gammelt teppe under føttene foran. Deretter kan du dra i teppet og apparatet følger med ut.

 

Du skal nå ha tilgang til baksiden av maskinen, og kunne koble fra strøm, vann og avløpsvann. Det kan være nødvendig å bruke en skiftenøkkel eller tang for å løsne koblingene. Plasser en bolle under vannkranen for å fange opp eventuell lekkasje, og plasser endene på tilførsels- og avfallsslangene i bollen.

 

Kontroller lokale forskrifter for hvordan du avhender gamle husholdningsapparater. Det kan finnes lokale tjenester i området ditt for henting av husholdningsapparater. Hvis du skal fjerne apparatet selv, må du huske på at du trenger en annen person til å hjelpe deg med å løfte og flytte apparatet.

 

 

 

Klargjør installering av den nye maskinen

 

Når det nye apparatet er i rommet hvor det skal installeres, må du kontrollere at det er nok plass til å pakke det ut. Bruk saks eller papirkniv for å fjerne den ytre emballasjen. Vær forsiktig så du ikke skjærer for dypt, siden dette kan ripe opp apparatet. Fjern all papp og isopor også.

 

Det kan være emballasje under apparatet, så vær forsiktig når du løfter apparatet for å fjerne det. Fjern deretter alle klistremerker og skjermdeksler så snart som mulig. Jo lenger de sitter på, desto vanskeligere er de å fjerne.

 

Når maskinen er pakket ut, kontrollerer du at alle deler og alt tilbehør er på plass. Dette inkluderer en bruksanvisning, bestikkurv, salttrakt, pH-teststrimmel og en støydemperstrimmel (noen modeller). Modellen din kan leveres med ekstra tilbehør.

 

Bak på apparatet finner du en vanntilførselsslange (mørkere), en avløpsslange (lysere) og en strømledning. Slangene holdes på plass av to plastklemmer.

 

Plasser apparatet nær det angitte området, og sørg for at du har verktøyet for hånden.

 

 

 

Montering av ny maskin

 

Hvis du bytter ut et gammelt apparat, har du allerede en egen plass til det nye apparatet, i tillegg til hull i skapenheter til å føre slanger eller ledninger gjennom. Hvis du installerer apparatet for første gang, må du kanskje bore hull i skapenheter for å trekke slanger eller strømledningen gjennom.

 

Hvis du har en egen vannforsyning til oppvaskmaskin, gjør dette livet litt enklere. Hvis du ikke har det, må du kjøpe en dobbelt uttaksventil slik at du kan bruke vanntilførselen til vasken. Med et dobbeltuttak kan du koble to slanger til én vannforsyning. Det finnes mange på markedet, så følg instruksjonene som følger med den du kjøper.

 

Nå kan du koble til vannslangen og avløpsslangen. Løsne først vannslangen fra klemmen som holder den på plass. Ikke løsne avløpsslangen. Den skal være koblet til apparatet for å hindre at det renner vann tilbake i maskinen.   

 

Koble enden av vannslangen til vanntilførselen (dette vil enten være den separate tilførselen eller den doble uttaksventilen som er nevnt ovenfor). Du skal kunne sikre tilkoblingen ved å vri plastbolten for hånd. Når vanntilførselen er koblet til, kan du slå på vannet.

 

Deretter må du koble til dreneringsslangen. Enten du kobler avløpsslangen til et eget avløp eller til avløpsrøret på vasken, må høyden på slangen være mellom 50 og 100 cm.

 

Hvis du har et eget avløpsrør for oppvaskmaskin i veggen, kan du bare skyve enden på avløpsslangen inn i det. Enden på avløpsslangen skal skyves ca. 12 cm inn i avløpsrøret. 

 

Hvis du ikke har et eget avløpsrør, må du koble avløpsslangen til avløpsrøret på vasken. Du finner dreneringsrøret til vasken under vasken. På U-bøyen finner du en ekstra inngang til avløpsrøret. Hvis det allerede var en oppvaskmaskin installert og du bruker denne avløpsmetoden, er det sannsynligvis et endestykke koblet til U-bøyen.  

 

Hvis du installerer et apparat for første gang på dette stedet, må du kanskje koble til et endestykke selv. Dette er ganske enkelt. Skru ganske enkelt av beskyttelseshetten på det ekstra inntaket, og skru fast utløpsrøret. Pass på at du fjerner eventuelle plastbiter eller stoppere på endestykket eller på U-bøyen.

 

Nå kan du koble dreneringsslangen til endestykket. Skyv gummienden av dreneringsslangen over endestykket, og bruk deretter metallklemmen til å feste den.

 

Merk: En avløpsslange som er lengre enn 4 meter, vil påvirke rengjøringsresultatet.

 

 

 

Koble til strømmen

 

Du er ferdig med å koble til vannavløp og vanntilførsel og kan nå utføre den elektriske tilkoblingen. Maskinen skal kobles direkte til et strømuttak med en bryter koblet til strømbrytersystemet.

 

Ikke bruk skjøteledning eller multiplugg. Hvis strømledningen er skadet, må du ikke prøve å reparere eller erstatte den selv. Dette må utføres av en kvalifisert tekniker. Deretter kan du slå på strømforsyningen.

 

Nå som alt utstyr er koblet til, kan du sette apparatet på plass. Kontroller at slangene og strømkabelen ikke kommer i klem når du skyver maskinen tilbake på plass. 

 

Deretter må du balansere maskinen med en vater. Du kan justere føttene for hånd eller ved å bruke en skrunøkkel til å vri boltene på føttene. Det er viktig å balansere maskinen, ellers kan den riste eller bevege seg under bruk.

 

 

 

Før første gangs bruk

 

Før du bruker apparatet for første gang, er det fortsatt noen ting som gjenstår. 

 

Først må du justere oppvaskmaskinen etter vannhardheten i området. For å finne ut hvor hardt vannet er, kan du bruke pH-teststrimmelen som følger med apparatet.

 

La kranen renne i ett minutt, og fyll deretter et glass vann. Dypp pH-strimmelen i vannet og la den ligge i ett minutt. pH-strimlene kan variere, så kontroller bruksanvisningen for å se hvordan du leser av pH-strimmelen. Når du har identifisert vannets hardhet, må du justere apparatet i henhold til dette.

 

Du må justere apparatet for vannhardhet både internt og via kontrollpanelet. Igjen kan metoden for å gjøre dette variere avhengig av modellen, så følg anvisningene i bruksanvisningen. Bruksanvisningen forklarer tydelig hvilken innstilling som passer for vannhardheten i ditt område. Bare husk at både de interne innstillingene og innstillingene på kontrollpanelet må være de samme.

 

Merk: Hvis vannet er ekstremt hardt, kan det hende at du må bruke et vannfilter. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. Hvis du ikke finner håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av produktets modellnummer. 

 

Før du kan bruke apparatet for første gang, må du tilsette salt og skyllemiddel. Du finner saltbeholderen inne i apparatet. Ta av lokket på beholderen, og hell i cirka en liter vann. 

 

Deretter bruker du salttrakten som følger med apparatet til å tilsette så mye salt som beholderen kan ta. Vannet vil renne over når beholderen er full.

 

Det er viktig å bruke trakten som følger med, fordi saltet kan ha en korroderende effekt på metallflatene inne i apparatet. Tørk bort alt sølt salt.

 

Merk: Hvis vannet er svært mykt, kan det hende at du ikke trenger å bruke salt i oppvaskmaskinen. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.

 

Deretter fyller du beholderen for skyllemiddel som du finner ved siden av rommet for vaskemiddel. Vri dekselet for å løsne dekselet og hell i skyllemiddel til beholderen er full. Sett på lokket og vri til det klikker på plass.

 

 

 

Tid for en testkjøring

 

Nå som apparatet er installert og konfigurert, er det på tide å med en testkjøring. 

 

Velg et kort program, og kjør maskinen tomt og uten rengjøringsmiddel. Se etter lekkasjer, kraftige vibrasjoner eller uvanlige lyder. Hvis du har fulgt denne veiledningen, bør alt fungere fint. Hvis du likevel oppdager noen problemer, er det best ringe en kvalifisert tekniker. 

 

Det var det, du har akkurat installert din nye Beko-oppvaskmaskin! Kontroller at du vet hvordan du setter riktig inn i oppvaskmaskinen, og se bruksanvisningen for å finne ut hvor mye rengjøringsmiddel du bør bruke. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt. 

 

 

 

Lykke til med bruken av det nye apparatet.

 

 

Vil du heller snakke med noen?