Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du ønsker å tømme din ønskeliste?
Fortsett
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

2 min les

Slik fikser du en tørketrommel som bruker for lang tid

Slik fikser du en tørketrommel som bruker for lang tid på å tørke klær
Slik fikser du en tørketrommel som bruker for lang tid på å tørke klær

 

 

Tørkesyklusen er angitt i brukerhåndboken for tørketrommelen. Se i brukerhåndboken, og se om tørkingen tar lengre tid enn angitt. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt.

 

Hvis du oppdager en økning i tørketiden, kan du se om ett av følgende løser problemet. 

 

 

 

Se om filteret er skittent eller tilstoppet

 

Tørketiden kan være lengre hvis lofilteret er tilstoppet. Filteret samler lo og fibre fra klær og må rengjøres etter hver tørkesyklus. Lofilteret er plassert på kanten av døren. 

 

Når du skal rengjøre filteret, åpner du døren og trekker lofilteret oppover for å fjerne det. Fjern lo som er samlet på skjermene, for hånd eller med en myk klut. Hvis filteret er sterkt tilstoppet, vasker du det under springen med varmt vann.

 

Tørk filteret helt før du setter det på plass. Før du setter filteret tilbake i huset, må du tørke av selve huset, siden lo også kan samles i dette området.

 

 

 

Se om filterskuffen eller kondensfilteret er skittent eller tilstoppet

 

Varmepumpe- og kondenstørketromler har et ekstra filter bak platedekselet. Denne delen kalles en filterskuff i varmepumpemodeller og et kondensfilter i kondensmodeller.   

 

En blokkert filterskuff eller kondensfilter kan gi lengre tørketider. Disse filtrene fanger opp lo og fibrer som siver gjennom lofilteret. De må rengjøres med jevne mellomrom eller når varselsymbolet for filterskuff tennes (hvis tilgjengelig). 

 

Når du skal rengjøre filterskuffen eller kondensfilteret, åpner du platedekselet og fjerner delen fra huset ved å åpne låsene. Filterskuffen kan åpnes ytterligere ved å trykke på den røde knappen.

 

Fjern lo som er samlet på skjermene, for hånd eller med en myk klut. Du kan også bruke støvsugeren på lav sugeeffekt. Til slutt skal du rengjøre den tynne svampen mellom skjermene. Ta svampen ut og vask den under springen med varmt vann.

 

Trykkvann egner seg derimot bedre for rengjøring av kondensfilteret. Hold det under dusjhodet i noen minutter. Sørg for å fjerne alt lo. 

 

Vent til alle delene er helt tørre før du setter dem på plass igjen. Plasser filterskuffen eller kondensfilteret i huset, og fest låsene. Til slutt lukker du kick platedekselet.

 

 

 

Se om tørketrommelventilen er blokkert (ventilerte modeller)

 

Hvis du har en ventilert tørketrommel, må maskinen installeres i nærheten av en ekstern lufteventil. For din egen sikkerhet og for å gi god tørkeytelse må denne lufteventilen være fri for blokkeringer. Hvis tørketrommelventilen er blokkert eller begrenset, bruker maskinen lengre tid på å tørke klær.

 

 

 

Kontroller det valgte programmet og funksjonene

 

Det valgte programmet kan ha funksjoner som tar ekstra tid. Velg riktig program for typen klesvask, og bruk bare ekstra funksjoner når det er nødvendig. Se i brukerhåndboken for det mest egnede programmet. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt.

 

 

 

Unngå overbelastning av maskinen

 

Hvis tørketrommelen er overbelastet, begrenses luftbevegelsen inne i trommelen. Dette vil føre til lengre tørketider. 

 

Se i brukerhåndboken for programmer og vaskekapasiteter. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt. 

 

 

Vil du heller snakke med noen?