Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du ønsker å tømme din ønskeliste?
Fortsett
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

1 min les

Slik fikser du en tørketrommel som ikke starter

Slik fikser du en tørketrommel som ikke starter
Slik fikser du en tørketrommel som ikke starter

 

 

Det er flere grunner til at tørketrommelen ikke starter. Se om ett av følgende løser problemet.

 

 

 

Kontroller om det er strømbrudd

 

Hvis skjermen ikke lyser selv om tørketrommelen er koblet til, kan det ha oppstått en strømfeil. Kontroller lampene og andre elektriske apparater i hjemmet for å se om det har oppstått et strømbrudd.

 

Hvis andre elektriske apparater fungerer, kan det være et problem med sikringen som tørketrommelen er koblet til. I så fall må du søke hjelp fra en kvalifisert elektriker.

 

 

 

Kontroller at døren er ordentlig lukket

 

Hvis tørketrommelen registrerer at døren er åpen, vil den ikke starte. Kontroller at døren er godt lukket. Fjern gjenstander som kan bli fanget i døren, og skyv den inn til du hører en låselyd.

 

 

 

Kontroller at barnesikringen ikke er aktivert

 

Du kan ikke endre programmer, temperatur, hastighet eller andre funksjoner mens barnesikringen er aktivert. Sikringen er aktivert når varselindikatoren for barnesikring lyser på skjermen eller panelet på tørketrommelen. 

 

Hvis du vil deaktivere barnesikringen, trykker du på lydvarslingsknappen og knappen for start/pause/avbryt/slutt samtidig i tre sekunder mens et program kjøres. Lampene på knappene blinker mens du gjør det. 

 

Du kan også sette bryteren for programvalg i av/på-stilling mens ingen programmer kjører, for å deaktivere sikringen. 

 

Fremgangsmåten for å aktivere/deaktivere barnesikringen kan variere avhengig av modell. Hvis prosedyrene som er beskrevet ovenfor, ikke fungerer, kan du se i brukerhåndboken. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt.  

 

 

 

Ta i betraktning tekniske problemer

 

Hvis tørketrommelen fremdeles ikke starter et program, kan det skyldes et teknisk problem. Hvis du har mistanke om at dette er tilfelle, kontakter du en godkjent servicetekniker.

 

 

Vil du heller snakke med noen?