Dziękujemy za opinię.
Produkt został dodany do listy życzeń.
Produkt został usunięty z listy życzeń.
Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.
Dodano element do porównania. Kontynuuj!
Usunięto element z listy porównawczej.
Lista porównawcza jest pełna!
Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.

1 min lektura

Komunikat o wezwaniu do dematerializacji akcji
Beko_1200_630_blue
Beko_1200_630_blue

Zarząd BEKO S.A. informuje, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) akcjonariusze BEKO S.A. zostaną wezwani do złożenia w Spółce dokumentów akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.

 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

 

Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

 

Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Udostępnij