Dziękujemy za opinię.
Produkt został dodany do listy życzeń.
Produkt został usunięty z listy życzeń.
Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.
Dodano element do porównania. Kontynuuj!
Usunięto element z listy porównawczej.
Lista porównawcza jest pełna!
Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.

2 min lektura

Jak naprawić chłodziarkę, która nie przestaje działać?

Jak naprawić chłodziarkę, która nie przestaje działać?
Jak naprawić chłodziarkę, która nie przestaje działać?

 

 

Nie każda chłodziarka pracuje w tym samym schemacie. Pamiętaj, że większe urządzenia muszą pracować przez dłuższy czas. Jeśli uważasz, że urządzenie działa zbyt często lub zbyt długo, sprawdź, czy problem nie jest spowodowany jednym z poniższych czynników.

 

 

 

Sprawdź temperaturę otoczenia

 

Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, chłodziarka może działać dłużej. Upewnij się, że chłodziarka nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, płyta grzejna czy piekarnik. W takim przypadku należy zmienić położenie urządzenia. 

 

 

 

Unikaj zbyt częstego lub długotrwałego otwierania drzwi

 

Aby utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz urządzenia, nie należy zbyt często otwierać jego drzwi ani pozostawiać ich otwartych przez zbyt długi czas. Upewnij się, że jedzenie lub inne przedmioty nie blokują zamknięcia drzwi urządzenia. 

 

 

 

Ostatnio zainstalowane lub załadowane urządzenie

 

Po ostatnim załadowaniu lub zainstalowaniu urządzenia osiągnięcie idealnej temperatury potrwa dłużej. Jest to normalne zjawisko.

 

 

 

Nie należy wkładać do niej gorących potraw

 

Po włożeniu do chłodziarki gorących artykułów stabilizacja temperatury w jej wnętrzu będzie trwać dłużej. Przed włożeniem potrawy do urządzenia poczekaj, aż ostygnie.

 

 

 

Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie mają szczelin, pęknięć lub rozdarć

 

Zimne powietrze wewnątrz urządzenia musi być prawidłowo odizolowane od temperatury zewnętrznej. Sprawdź, czy między uszczelką drzwi a obudową nie ma żadnych szczelin. Wszelkie luki między uszczelką a drzwiami należy wyeliminować, delikatnie odciągając ją od drzwi palcami. 

 

Jeśli drzwi nie są prawidłowo uszczelnione, spróbuj wyczyścić uszczelkę miękką szmatką lub gąbką i ciepłą wodą. Należy unikać stosowania ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić uszczelkę. Jeśli uszczelka jest luźna lub pęknięta, należy ją naprawić lub wymienić. W razie wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

 

 

 

Sprawdź ustawienie temperatury

 

Być może chłodziarka została ustawiona na niższą temperaturę niż wymagana. Zalecana temperatura dla chłodziarki wynosi od 4°C do 5°C, a dla komory zamrażarki — około -18°C. Sprawdź ustawienie temperatury i w razie potrzeby zmień ją.

 

 

 

Sprawdzenie nagromadzenia szronu

 

Sprawdź, czy w komorze zamrażarki nie nagromadził się szron. Jeśli na wewnętrznych ściankach widoczny jest szron, urządzenie może pracować przez dłuższy czas, aby uzyskać lub utrzymać idealną temperaturę. W takim przypadku należy ręcznie rozmrozić komorę zamrażarki.

 

Więcej informacji na temat rozmrażania zamrażarki można znaleźć w instrukcji obsługi. Jeśli masz problem ze znalezieniem swojej instrukcji, pobierz ją z tej strony, wpisując numer posiadanego modelu. 

 

Chłodziarko-zamrażarki Beko z 3-strefową technologią No Frost i technologią NeoFrost™ zapobiegają gromadzeniu się lodu, dzięki czemu urządzenia nie trzeba rozmrażać ręcznie. Pamiętaj, że podczas używania funkcji rozmrażania automatycznego urządzenie może pracować dłużej.

 

 

 

Sprawdź, czy funkcja szybkiego zamrażania jest włączona

 

Funkcja szybkiego zamrażania w chłodziarko-zamrażarkach Beko umożliwia szybsze zamrażanie i szybsze wytwarzanie lodu. Po włączeniu funkcji szybkiego zamrażania chłodziarka może pracować dłużej. Jeśli nie wyłączysz funkcji szybkiego zamrażania, zostanie ona automatycznie anulowana po 8 godzinach lub po osiągnięciu przez komorę zamrażarki żądanej temperatury.

 

 

Wolisz z kimś porozmawiać?