Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Klima uređaj ne duva jako kao ranije. Kako da popravim klima uređaj sa slabim protokom vazduha?

Nakupljena prljavština u filterima za vazduh, isparivaču i na kalemovima kondenzatora može da dovede do opadanja protoka vazduha u klima uređaju. Ti filteri treba da se čiste na svaka 3 meseca ili kad se smanji njihova efikasnost. Ako su filteri za vazduh prljavi ili zapušeni, hladan vazduh koji izlazi iz klima uređaja neće dovoljno dobro strujati kroz prostoriju. Da biste očistili filtere, pogledajte uputstvo za upotrebu jer različiti modeli mogu da imaju različita uputstva. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda. Možete i da se obratite ovlašćenom servisu i da zatražite čišćenje isparivača i kalemova kondenzatora.