Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Kada dispenzer za vodu počinje da hladi vodu nakon instalacije frižidera?

Sačekajte 24 sata da se frižider ohladi kako bi mogao ispravno da hladi vodu. Osim toga, morate da izbacite vazduh iz dovoda vode u dispenzeru za vodu nakon priključivanja ili svake zamene filtera za vodu.

 

Stavite veliku posudu ispod dispenzera za vodu i počnite da pritiskate i puštate ručicu u intervalima od po 5 sekundi. Ponavljajte postupak sve dok ne poteče voda. Kada voda poteče, nastavite da pritiskate i puštate ručicu dispenzera sve dok ne izbacite ukupno 15 litara vode. Tako se izbacuje vazduh iz filtera i sistema za točenje vode i obezbeđuje čista i sveža voda za piće.