Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Šta je to klimatska klasa i kako ona utiče na mesto gde treba da se montira frižider?

Svi frižideri rade optimalno u određenom opsegu spoljne temperature. Ove opsege nazivamo klimatskim klasama. Frižider radi manje efikasno na mestima gde je previše toplo ili hladno u odnosu na njegove nivoe tolerancije. U nastavku su tri klimatske klase i njihovi opsezi temperatura: 

 

– ispod normalne temperature SN +10 °C do +32 °C

– normalna temperatura N +16 °C do +32 °C

– ispod tropske temperature ST +18 °C do +38 °C

– tropska temperatura T +16 °C do +43 °C

 

Neki Beko kombinovani frižideri mogu da rade na nižim temperaturama u odnosu na klimatsku klasu kojoj pripadaju. Da biste videli tačnu najnižu temperaturu na kojoj Beko kombinovani frižider može da radi, pogledajte uputstvo za upotrebu. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda.