Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Kako da poravnam vrata na frižideru američkog stila, side by side frižideru ili frižideru sa više vrata?

Pre nego što počnete, obavezno isključite kabl frižidera iz struje i ispraznite sve police u vratima. U zavisnosti od modela frižidera, možete da olabavite zavrtnje na gornjoj šarki i da ih zatim zategnete u željenom položaju ili možete da koristite zavrtnje za podešavanje koji su povezani sa vratima.

 

Da biste podesili vrata vertikalno, otpustite fiksirajući zavrtanj pri dnu. Pričvrstite zavrtanj za podešavanje prema položaju vrata. Na kraju pričvrstite fiksirajući zavrtanj u željeni položaj.

 

Da biste podesili vrata horizontalno, otpustite fiksirajući zavrtanj pri vrhu. Pričvrstite zavrtanj za podešavanje sa strane prema položaju vrata. Pričvrstite fiksirajući zavrtanj pri vrhu u željeni položaj.

 

Dodatne informacije o poravnanju vrata frižidera potražite u uputstvu za upotrebu. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda.