Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Frižider sve bučnije radi. Da li je to normalno?

Na frižider utiče spoljna temperatura. Ako je spoljna temperatura veoma visoka, frižider mora da radi intenzivnije ili duže vreme. Ovo je normalna pojava i ne ukazuje na kvar.