Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Uključeno je žućkasto svetlo na frižideru. Šta to znači?

To znači da je aktivirana funkcija Fast Freeze.

 

Funkcija Fast Freeze na Beko kombinovanim frižiderima omogućava brzo zamrzavanje i brzo pravljenje leda. Normalno je da frižider radi duže dok je funkcija Fast Freeze uključena. Funkcija Fast Freeze ne bi trebalo da bude aktivirana duže od 5 sati. Ako želite da otkažete ovu funkciju, jednostavno pritisnite i zadržite dugme Fast Freeze dok se lampica ne isključi.