Hvala na povratnim informacijama.
Ovaj prozvod ste upravo dodali na vašu listu želja
Upravo ste uklonili proizvod iz liste želja
Ne možete dodati više na listu želja
Da li sigurno želite da izbrišete svoju listu želja
Nastavi
Možete da poredite samo proizvode iz iste kategorije.
Dodali ste artikal za upoređivanje. Samo tako nastavite!
Artikal je uklonjen iz liste za poređenje.
Lista za poređenje je puna!
Na listi imate samo 1 proizvod. Dodajte još neke proizvode za poređenje.

3 min. pročitaj

Kako se popravlja mašina za pranje veša koja curi?

Kako se popravlja mašina za pranje veša koja curi?
Kako se popravlja mašina za pranje veša koja curi?

 

 

Ima nekoliko razloga zašto mašina za pranje veša curi. Pogledajte da li će nešto od navedenog da reši problem. 

 

 

 

Proverite da li je spoj dovoda vode popustio

 

Proverite dovod vode u mašinu za pranje veša. Ako je labav, zategnite navoj. 

 

 

 

Proverite da li je dovodno ili odvodno crevo savijeno ili začepljeno

 

Dovodna i odvodna creva ne smeju da budu savijena ili začepljena. Po potrebi ih otpušite ili ispravite. Zamenite creva koja cure, koja su probušena ili zarđala.

 

 

 

Proverite da li su gumice dovodnog creva labave

 

Crevo za dovod vode ima po jednu gumicu na svakoj strani. Te dve gumice mogu vremenom da se olabave. Ako voda curi iz dovodnog creva, možda treba da zamenite gumice.

 

 

 

Proverite da li je spoj produžnog creva labav

 

Proverite spoj između produžnog creva (ako je postavljeno) i odvodnog creva mašine za pranje veša. Svi spojevi moraju da budu čvrsti. Proverite da li se stega možda vremenom olabavila. Po potrebi je dotegnite ili zamenite.

 

 

 

Proverite da li je filter pumpe prljav ili začepljen

 

Najverovatniji uzrok je zapušen filter pumpe. Filter pumpe treba čistiti na svaka tri meseca, odnosno kad se zapuši. Namena tog filtera je da hvata strana tela, poput dugmadi i novčića, kao i da spreči ulazak tih predmeta u odvodno crevo. Nalazi se u donjem desnom uglu mašine za pranje veša. 

 

Da biste očistili filter pumpe, otvorite poklopac i videćete filter. Neki modeli mašine za pranje veša imaju malo crevo iza poklopca, koje služi za istakanje vode iz filtera. Kod ostalih modela voda prosto istekne kad se filter izvuče. U oba slučaja se preporučuje da postavite posudu ili peškire ispod filtera.

 

Ako vidite crevo, izvucite ga i izvadite čep, pa sačekajte da voda istekne. Ako ga nema, okrenite filter u smeru suprotnom od kazaljke i izvucite ga. Uklonite prljavštinu, dlake i strana tela iz filtera. Zatim ga isperite pod česmom.

 

Proverite otvor gde je stajao filter, odnosno da li u njemu ima prljavštine, novčića i dugmadi. Obrišite ga vlažnom krpom. Na kraju vratite i okrenite filter u smeru kazaljke, pa vratite poklopac.

 

 

 

Proverite da li je uređaj nivelisan

 

Vaša mašina za pranje veša treba da stoji ravno i dobro balansirano na svojim stopicama da bi radila pravilno. Probajte da zaljuljate uređaj levo-desno i napred-nazad. Ako se previše klima, možda je pod neravan ili stopice nisu dobro podešene. 

 

Koristite libelu da biste proverili da li je uređaj nivelisan. Ako mašina nije nivelisana, podesite stopice tako što ćete rukom da potražite navrtke na stopicama koje se nalaze ispod mašine za pranje veša. Otpustite navrtke i okrećite stopice u smeru kazaljki na satu ili suprotno od kazaljki na satu dok se čvrsto ne oslone na pod. Sve navrtke zategnite rukom.

 

 

 

Nemojte da prepunite uređaj

 

Mašine za pranje veša imaju različite kapacitete punjenja. Ako vam je mašina prepunjena, deterdžent može da se zaglavljuje između nabora odeće i da se ne rastvori potpuno. Pogledajte karakteristike programa i navedenu količinu veša u uputstvu za upotrebu. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda.

 

Za više saveta o pranju veša pogledajte naše vodiče za pravilno punjenje mašine za pranje veša i određivanje količine veša koju vaša mašina za pranje veša može da opere.

 

 

 

Proverite da li su vrata dobro zatvorena

 

Voda može da curi ispod vrata ako nisu dobro zatvorena. Izvadite predmete koji su uštinuti vratima i zatvorite ih tako da se čuje da su se zabravila.

 

 

 

Proverite da li je fioka za deterdžent dobro zatvorena

 

Vodite računa da fioka za deterdžent bude dobro zatvorena. Mašina može da počne da curi ako nije pravilno zatvorena.

 

 

Možda biste ipak radije da se obratite nekom?