Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Moja mašina za pranje veša neće da se uključi ili mi ne dozvoljava da nešto promenim. Neke lampice na panelu trepere. Da li je to normalno?

Ako prvo i drugo dugme za dodatne funkcije trepnu tri puta kada okrenete rotaciono dugme za biranje programa, to znači da je aktivna brava za decu. Ne možete da menjate programe, temperaturu, brzinu ni dodatne funkcije dok je aktivna zaštita od dece. 

 

Da biste je deaktivirali, istovremeno pritisnite i tri sekunde držite prvo i drugo dugme za dodatne funkcije dok traje bilo koji program. Lampice na dugmadima će treperiti dok to radite. 

 

Zaštitu od dece možete da deaktivirate i tako što ćete podesiti rotaciono dugme za biranje programa u položaj On/Off (Uključeno/Isključeno) dok nije aktivan nijedan program. 

 

Postupak aktiviranja/deaktiviranja brave za decu može da se razlikuje u zavisnosti od modela. Ako konfiguracija dugmadi opisana iznad ne funkcioniše, pogledajte uputstvo za upotrebu. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda.