Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Kada pritisnem dugme ili okrenem rotaciono dugme za biranje programa na mojoj Beko mašini za sušenje veša, čuje se pištanje pet puta. Da li je to normalno?

To znači da je zaštita od dece aktivna na mašini za sušenje veša. 

Da biste deaktivirali zaštitu od dece, istovremeno pritisnite dugme za zvučno obaveštenje/zvučni signal i dugme za uključivanje/pauziranje/otkazivanje/isključivanje tri sekunde dok traje bilo koji program. Lampice na dugmadima će treperiti dok to radite. 

Zaštitu od dece možete da deaktivirate i tako što ćete podesiti rotaciono dugme za biranje programa u položaj On/Off dok nije aktiviran nijedan program. 

Postupak aktiviranja/deaktiviranja zaštite od dece može da se razlikuje u zavisnosti od modela. Ako postupci opisani iznad ne uspeju, pogledajte uputstvo za upotrebu. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda.