Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Kako da podesim ili otkažem program sa odlaganjem na Beko mašini za sušenje veša?

Ako želite da vaša mašina ciklus završi kasnije, možete da odložite početak ili podesite vreme završetka odabranog programa (zavisno od modela uređaja). To je naročito korisno ako je cena struje ili vode niža u određeno doba dana.

 

Da biste podesili program sa odlaganjem, napunite mašinu za sušenje veša i odaberite program sa svim potrebnim dodatnim funkcijama. Pritisnite funkciju Trajanje do završetka/vreme završetka (šta je dostupno na vašem kontrolnom panelu). Sada možete da podesite početak i završetak sušenja na željeno vreme. Funkciju odlaganja možete da otkažete isključivanjem pa ponovnim uključivanjem uređaja.

 

Ako vaša Beko mašina za sušenje veša ima dugme za odlaganje pokretanja na panelu, možete da podesite odlaganje početka programa. Napunite mašinu za sušenje veša i odaberite program sa svim dodatnim funkcijama, kao i obično. Podesite vreme početka tako što ćete pritisnuti dugme za odloženo pokretanje (ili dugmad za odloženo pokretanje + ili - ako je primenjivo). Sada možete da pokrenete mašinu za sušenje veša. Ako želite da otkažete odbrojavanje i da odmah pokrenete sušenje, pritisnite dugme za pokretanje i smanjujte preostalo vreme dok ne dođe do 0. Kada ponovo pritisnete dugme za pokretanje, program će početi normalno.

 

Ako na panelu postoji dugme za vremensko odlaganje sa brojevima 3, 6 i 9, to znači da možete da podesite vreme početka procesa sušenja. Kada dugme pritisnete jednom, aktivirate odlaganje od 3 sata. Kada opet pritisnete isto dugme, aktivirate odlaganje od 6 sati. Kada ga opet pritisnete, program počinje za 9 sati. Ako još jednom pritisnete dugme za vremensko odlaganje, funkcija odlaganja se poništava. 

Nakon biranja vremena odlaganja, možete da pritisnete dugme za pokretanje i program počinje nakon zadatog odlaganja.

 

Više informacija o programima i funkcijama Beko mašine za sušenje veša potražite u našem vodiču.