Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Kabl moje pegle se „rascvetao“. Šta da radim?

Kabl koji je počeo da se „rascvetava“ predstavlja rizik od strujnog udara. Ako je kabl pegle počeo da se „rascvetava“, odmah prestanite da je koristite i obratite se ovlašćenom servisu.