Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Da li indukcione ploče za kuvanje ometaju pejsmejkere i insulinske pumpe?

Da. Magnetno polje koje se prostire oko indukcione ploče za kuvanje može da ometa rad pejsmejkera i insulinskih pumpi. Osobe sa tim uređajima treba da budu na odstojanju od najmanje 60 cm od indukcione ploče za kuvanje koja radi.