Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Kabl mog usisivača ne može da se uvuče do kraja. Kako da popravim kabl usisivača koji ne može da se uvuče?

Ako vaš usisivač ima sistem kabla koji povučete i pustite, vucite kabl dok ne prestane da izlazi, pa ga pustite. Ali ako ima funkciju namotavanja kabla, vucite kabl dok ne prestane da izlazi, pa pritisnite dugme za namotavanje. Ako se uvuče samo jedan deo kabla, probajte opet da povučete pa pustite kabl. Ako se problem i dalje javlja, obratite se ovlašćenom servisu.