Hvala na povratnim informacijama.
Ovaj prozvod ste upravo dodali na vašu listu želja
Upravo ste uklonili proizvod iz liste želja
Ne možete dodati više na listu želja
Da li sigurno želite da izbrišete svoju listu želja
Nastavi
Možete da poredite samo proizvode iz iste kategorije.
Dodali ste artikal za upoređivanje. Samo tako nastavite!
Artikal je uklonjen iz liste za poređenje.
Lista za poređenje je puna!
Na listi imate samo 1 proizvod. Dodajte još neke proizvode za poređenje.
Kako možemo da vam pomognemo?

treba mi pomoć za

Izaberite proizvod Izaberite problem .
Kako možemo da vam pomognemo?
treba mi pomoć za

Počnite ponovo

Najčešća pitanja

Kako se u mašini za pranje veša peru velike količine veša i teški, kabasti komadi?

Mašine za pranje veša imaju različite kapacitete punjenja. Uz to, kapacitet bubnja se menja u zavisnosti od izabranog programa. Nemojte da punite uređaj preko kapaciteta, jer prepunjavanje može da izazove nepravilan rad. 

 

Više informacija o kapacitetu bubnja mašine za pranje veša potražite u uputstvu za upotrebu. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda.  

 

Beko mašine za pranje veša su projektovane da detektuju loše izbalansiran veš u bubnju i da u skladu s tim smanje brzinu centrifugiranja. Da bi veš bio dobro izbalansiran, perite kabaste predmete, kao što su ćebad, zajedno sa bar još jednim teškim predmetom kao što je veliki peškir ili drugo ćebe.

 

Za više saveta o pranju veša pogledajte naše vodiče za pravilno punjenje mašine za pranje veša, količinu veša koji vaša mašina za pranje veša može da opere, biranje odgovarajućeg programa pranja i načine pranja grudnjaka, trenerki i vunenih predmeta. 

Mogu li da perem zajedno šareni i beli veš?

Ne preporučujemo da zajedno perete šareni i beli veš.

 

Tamnije i svetlije boje mogu da pređu na drugi veš i da trajno oboje beli veš, čak i ako se peru u hladnoj vodi. Ako sortirate veš na beli, svetlo obojeni i tamno obojeni i koristite odgovarajući deterdžent i odgovarajuće temperature pranja, veš duže zadržava boju i duže traje.

 

Za više saveta o pranju veša pogledajte naše vodiče za pravilno punjenje mašine za pranje veša, količinu veša koji vaša mašina za pranje veša može da opere, biranje odgovarajućeg programa pranja i biranje odgovarajuće vrste deterdženta.

Koliko deterdženta treba da stavim u mašinu za pranje veša?

Korišćenjem previše ili premalo deterdženta umanjuje se efikasnost pranja. Odgovarajuća količina deterdženta je prikazana na ambalaži deterdženta. Možda bude potrebno da povećate dozu u zavisnosti od količine veša i tvrdoće vode u vašem području. Poštujte uputstva proizvođača deterdženta.

 

Za više saveta o pranju veša pogledajte naš vodič o tome koju vrstu deterdženta treba koristiti.

Kako da nivelišem mašinu za pranje veša?

Vaša mašina za pranje veša treba da stoji ravno i dobro balansirano na svojim stopicama da bi radila pravilno. Probajte da zaljuljate uređaj levo-desno i napred-nazad. Ako se previše klima, možda je pod neravan ili stopice nisu dobro podešene. 

 

Koristite libelu da biste proverili da li je uređaj nivelisan. Ako mašina nije nivelisana, podesite stopice tako što ćete rukom da potražite navrtke na stopicama koje se nalaze ispod mašine za pranje veša. Otpustite navrtke i okrećite stopice u smeru kazaljki na satu ili suprotno od kazaljki na satu dok se čvrsto ne oslone na pod. Sve navrtke zategnite rukom.

Na displeju na mojoj Beko mašini za pranje veša prikazuje se katanac ili reč „Con“. Da li je to normalno?

To znači da je zaštita od dece aktivirana. Ne možete da menjate programe, temperaturu, brzinu ni dodatne funkcije dok je aktivna zaštita od dece. 

 

Da biste je deaktivirali, istovremeno pritisnite i tri sekunde držite prvo i drugo dugme za dodatne funkcije dok traje bilo koji program. Lampice na dugmadima će treperiti dok to radite. 

 

Zaštitu od dece možete da deaktivirate i tako što ćete podesiti rotaciono dugme za biranje programa u položaj On/Off (Uključeno/Isključeno) dok nije aktivan nijedan program.

 

Postupak aktiviranja/deaktiviranja zaštite od dece može da se razlikuje u zavisnosti od modela. Ako postupci opisani iznad ne uspeju, pogledajte uputstvo za upotrebu. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda.  

Kako da podesim ili otkažem program sa odlaganjem na Beko mašini za pranje veša?

Ako želite da vaša mašina ciklus završi kasnije, možete da odložite početak ili podesite vreme završetka odabranog programa (zavisno od modela uređaja). To je naročito korisno ako je cena struje ili vode niža u određeno doba dana.

 

Da biste podesili program sa odlaganjem, napunite mašinu za sušenje veša i odaberite program sa svim potrebnim dodatnim funkcijama. Pritisnite funkciju Trajanje do završetka/vreme završetka (šta je dostupno na vašem kontrolnom panelu). Sada možete da podesite početak i završetak sušenja na željeno vreme. Funkciju odlaganja možete da otkažete isključivanjem pa ponovnim uključivanjem uređaja.

 

Ako vaša Beko mašina za sušenje veša ima dugme za odlaganje pokretanja na panelu, možete da podesite odlaganje početka programa. Napunite mašinu za sušenje veša i odaberite program sa svim dodatnim funkcijama, kao i obično. Podesite vreme početka tako što ćete pritisnuti dugme za odloženo pokretanje (ili dugmad za odloženo pokretanje + ili - ako je primenjivo). Sada možete da pokrenete mašinu za sušenje veša. Ako želite da otkažete odbrojavanje i da odmah pokrenete sušenje, pritisnite dugme za pokretanje i smanjujte preostalo vreme dok ne dođe do 0. Kada ponovo pritisnete dugme za pokretanje, program će početi normalno.

 

Ako na panelu postoji dugme za vremensko odlaganje sa brojevima 3, 6 i 9, to znači da možete da podesite vreme početka procesa sušenja. Kada dugme pritisnete jednom, aktivirate odlaganje od 3 sata. Kada opet pritisnete isto dugme, aktivirate odlaganje od 6 sati. Kada ga opet pritisnete, program počinje za 9 sati. Ako još jednom pritisnete dugme za vremensko odlaganje, funkcija odlaganja se poništava. Nakon biranja vremena odlaganja, možete da pritisnete dugme za pokretanje i program počinje nakon zadatog odlaganja.

 

Ako gorenavedeni opisi ne važe za vašu mašinu za pranje veša, pogledajte uputstvo za upotrebu. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda.

 

 Za više saveta o mašinama za sušenje veša pogledajte naš vodič o programima i funkcijama Beko mašina za sušenje veša.

Da li mogu da promenim stranu na koju se otvaraju vrata na Beko mašini za pranje veša? Mogu li da promenim stranu na koju se otvaraju vrata na Beko mašini za pranje veša?

Ne. Vrata Beko mašine za pranje veša ne podržavaju promenu strane. Međutim, to je moguće kod Beko mašina za sušenje veša, pa ako u vešernici imate jednu mašinu pored druge vrlo je praktično kada se njihova vrata otvaraju na suprotne strane, ka spolja. 

Mogu li da koristim mašinu za pranje veša u garaži?

Mašinu za pranje veša možete da postavite bilo gde ako imate potrebne instalacije. Možete da koristite mašinu za pranje veša u garaži ako je zaštićena od smrzavanja.

Članci

Možda biste ipak radije da se obratite nekom?