Hvala na povratnim informacijama.
Dodali ste ovaj proizvod na listu želja.
Uklonili ste ovaj proizvod sa liste želja.
Lista želja je puna. Uklonite proizvode da biste dodali neke nove.

Sudovi i kuhinjski pribor se lome i krzaju u mašini za pranje sudova. Kako mogu to da sprečim?

Možda sudove stavljate na pogrešan način ili stavljate previše sudova u mašinu. Proverite da li su svi sudovi ispravno nagnuti i da nisu naslonjeni jedni na druge ili na pokretne delove mašine za pranje sudova. 

 

Ako ne stavite sudove u mašinu za pranje sudova kako treba, voda koja se koristi tokom ciklusa pranja može da gura sudove jedne na druge i da ih tako izgrebe ili razbije.

 

Ako se problem i dalje javlja, obratite se ovlašćenom servisu.