Hur fyller jag på disksalt och spolglans i diskmaskinen?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur fyller jag på disksalt och spolglans i diskmaskinen?

Hur fyller jag på disksalt och spolglans i diskmaskinen?
Hur fyller jag på disksalt och spolglans i diskmaskinen?

 

 

Spolglans och disksalt är medel som garanterar att du får bästa disk- och torkprestanda från diskmaskinen. Du måste fylla på dessa medel regelbundet.

 

På vissa apparater finns det varningslampor på framsidan som anger när disksalt och spolglans börjar ta slut i maskinen.

 

 

 

Fylla på spolglans

 

Spolglans tar bort vatten från diskens yta under den sista sköljningen och hjälper till med torkning. Den förhindrar att vattendroppar torkar på disken och lämnar märken. 

 

När lampan för spolglans på diskmaskinen tänds är det dags att fylla på med spolglans. Behållaren för spolglans sitter på insidan av diskmaskinens lucka, bredvid diskmedelsfacket. Öppna behållarens lock, fyll på spolglans tills behållaren är full och stäng locket.

 

 

 

Fylla på disksalt

 

Disksalt säljs i kornig form och hjälper diskmaskinen att reducera kalkhalten i kranvattnet.

 

När lampan för disksalt på diskmaskinen tänds är det dags att fylla på med spolglans. Behållaren för disksalt finns på insidan av din maskin, under och till vänster om den undre korgen.

 

För att komma åt behållaren drar du ut den undre korgen och tar bort skyddslocket från behållaren för disksaltet. Fyll på salt tills det når upp till behållarens övre del och stäng sedan locket.

 

Behållarna för disksalt har vatten i sig och detta vatten kan rinna över när du fyller behållaren med salt. Salt kan också spilla ut i maskinen när du fyller på behållaren för disksalt. Salt i diskmaskinen kan repa glasföremål.

 

För att minimera spillet av salt, använd tratten som medföljer diskmaskinen från Beko när du häller salt i behållaren och var noga med att torka bort eventuellt vatten eller salt som rinner över. Stäng behållarens lock ordentligt efter påfyllning.

 

Kör ett fördiskprogram eller det kortaste programmet för att spola bort eventuellt salt som har spillts i maskinen. Salt under locket löses upp under fördiskprogrammet och kan göra att locket lossnar. Kontrollera locket i slutet av programmet och stäng det ordentligt.

 

 

Vill du hellre prata med någon?