Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

Hur ställer jag in eller avbryter ett fördröjt program på min diskmaskin från Beko?

Om du vill att diskmaskinen ska avsluta programmet vid ett senare tillfälle kan du fördröja starten eller ställa in en sluttid för det valda programmet på diskmaskinen (beroende på vilken modell av maskinen du har). Detta är särskilt användbart om kostnaden för el eller vatten är lägre vid specifika tidpunkter på dagen. 

 

Om du vill ställa in ett fördröjt program fyller du diskmaskinen och väljer programmet tillsammans med de ytterligare funktioner du vill använda. Tryck på funktionsknappen för tidsfördröjning för att ställa in när du vill att maskinen ska starta. Stäng maskinens lucka. När tidsfördröjningen är slut startar det valda programmet automatiskt. När funktionen för tidsfördröjning är aktiverad kan du inte göra ändringar i diskprogrammet, ytterligare funktioner eller fördröjningstiden.

 

Om du vill avbryta funktionen för tidsfördröjning öppnar du luckan till diskmaskinen och håller knapparna Programme Selection/Programme Cancel intryckta samtidigt i tre sekunder. Stäng sedan maskinens lucka och vänta tills tömningen är klar.

 

Mer information finns i vår guide om diskmaskinsprogram och funktioner från Beko.