Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

Måste jag använda disksalt?

Spolglans och disksalt är medel som garanterar att du får bästa disk- och torkprestanda från diskmaskinen. Disksalt säljs i kornig form och hjälper diskmaskinen att reducera kalkhalten i kranvattnet.

 

Följ instruktionerna i användarhandboken för att mäta kranvattnets kalkhalt. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.  

 

Om vattentillförseln är mjuk (<5dH) ska du inte använda salt eftersom det kan repa eller korrodera glasföremål. Om vattentillförseln är hårdare rekommenderar vi att du använder disksalt.

När lampan för disksalt på diskmaskinen tänds är det dags att fylla på med spolglans. Behållaren för disksalt finns på insidan av din maskin, under och till vänster om den undre korgen. För att komma åt den drar du ut den undre korgen och tar bort skyddslocket från behållaren för disksaltet. Fyll på salt tills det når upp till behållarens övre del och stäng sedan locket.

 

Behållarna för disksalt har vatten i sig och detta vatten kan rinna över när du fyller behållaren med salt. Salt kan också spilla ut i maskinen när du fyller på behållaren för disksalt. Salt i diskmaskinen kan repa glasföremål. För att minimera spillet av salt, använd tratten som medföljer diskmaskinen från Beko när du häller salt i behållaren och var noga med att torka bort eventuellt vatten eller salt som rinner över. Stäng behållarens lock ordentligt efter påfyllning. Kör ett fördiskprogram eller det kortaste programmet för att spola bort eventuellt salt som har spillts i maskinen. Salt under locket löses upp under fördiskprogrammet och kan göra att locket lossnar. Kontrollera locket i slutet av programmet och stäng det ordentligt.