Hur förhindrar jag att disken repas i diskmaskinen?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur förhindrar jag att disken repas i diskmaskinen?

Hur förhindrar jag att disken repas i diskmaskinen?
Hur förhindrar jag att disken repas i diskmaskinen?

 

 

Vissa typer av disk kan lätt repas i diskmaskinen.

 

Köksredskap som innehåller eller är tillverkade av aluminium kan korrodera i diskmaskinen. Vissa ömtåliga glas- och porslinsföremål kan inte heller diskas i diskmaskin.

 

Kontrollera rengöringsinstruktionerna på sådana föremål för att se om de kan maskindiskas. För andra tallrikar, glas och liknande, se efter om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera vattnets hårdhet och använd disksalt på lämpligt sätt

 

Disksalt hjälper diskmaskinen att minska kranvattnets kalkhalt. Om vattentillförseln är mjuk (<5dH) ska du inte använda salt eftersom det kan repa eller korrodera glasföremål.

 

Följ instruktionerna i användarhandboken för att mäta kranvattnets kalkhalt. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.  

 

 

 

Undvik att spilla ut disksalt inuti apparaten

 

Behållarna för disksalt har vatten i sig och detta vatten kan rinna över när du fyller behållaren med salt. Salt kan också spilla ut i maskinen när du fyller på behållaren för disksalt. Salt i diskmaskinen kan repa glasföremål.

 

För att minimera spillet av salt, använd tratten som medföljer diskmaskinen från Beko när du häller salt i behållaren och var noga med att torka bort eventuellt vatten eller salt som rinner över. Stäng behållarens lock ordentligt efter påfyllning.

 

Kör ett fördiskprogram eller det kortaste programmet för att spola bort eventuellt salt som har spillts i maskinen. Salt under locket löses upp under fördiskprogrammet och kan göra att locket lossnar. Kontrollera locket i slutet av programmet och stäng det ordentligt.

 

 

 

Kontrollera att inställningen för vattnets hårdhet är lämplig

 

Hårt vatten kan också leda till att disken repas. Diskmaskinen har en inställning för vattnets hårdhet som du behöver justera efter kranvattnets hårdhet i ditt område.

 

Följ instruktionerna i användarhandboken för att fastställa rätt inställning. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.  

 

Diskmaskiner från Beko med Auto GlassShield® har sensorer som upptäcker kranvattnets hårdhet och justerar inställningen för vattnets hårdhet automatiskt.

 

 

 

Se till att disken i diskmaskinen är korrekt placerad

 

Du kanske ställer in din disk felaktigt eller överbelastar din diskmaskin. Se till att all din disk är ordentligt vinklad och att de inte vidrör varandra eller diskmaskinens rörliga delar.   Mer information finns i vår guide om hur du fyller en diskmaskin. 

 

Om du inte ställer in din disk på rätt sätt kan vatten som sprutas under diskprogrammet orsaka att disken slår emot varandra, repas eller till och med går sönder.

 

 

 

Undvik att använda för mycket diskmedel 

 

Om du använder för mycket diskmedel betyder inte det nödvändigtvis att disken blir renare. Om du fyller på för mycket diskmedel i diskmedelsfacket kan det repa disken. Ta alltid hänsyn till nivåmarkeringarna och överskrid dem inte.

 

 

 

Undvik att använda olämpligt diskmedel och andra produkter

 

Använd diskmedel, spolglans och salt som är speciellt avsedda för diskmaskiner. Använd inte diskmedel, handtvål, blekmedel, ättika eller andra kemikalier under några som helst omständigheter eftersom dessa produkter försämrar diskmaskinens prestanda och kan leda till att metalldelar rostar och kan till och med förkorta maskinens livslängd.

 

 

Vill du hellre prata med någon?