Hur förhindrar man att bestick rostar i diskmaskinen?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

3 min läs

Hur förhindrar man att bestick rostar i diskmaskinen?

Hur förhindrar man att bestick rostar i diskmaskinen?
Hur förhindrar man att bestick rostar i diskmaskinen?

 

 

Det finns flera anledningar till att köksutrustning och köksredskap av metall rostar. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Se till att öppna diskmaskinen när programmet är klart

 

Fukt är den främsta orsaken till rost. Luften i diskmaskinen är fuktig efter ett diskprogram.

 

För att undvika att den här fukten samlas på disken öppnar du luckan till diskmaskinen när programmet är klart och låter den vara öppen en stund. Det gör att fuktig luft inuti apparaten kan strömma ut och förhindra att metallbestick eller köksutrustning rostar.

 

 

 

Undvik att diska köksutrustning av låg kvalitet eller disk som inte tål att diskas i diskmaskin 

 

Alla metaller kan inte diskas i diskmaskin. Dessutom är föremål med metall- eller metallbeläggning av låg kvalitet benägna att rosta om de diskas i diskmaskin. Kontrollera tillverkarens anvisningar för att se om de kan maskindiskas. Om du är osäker bör du undvika att diska dessa föremål i diskmaskinen.

 

 

Undvik att använda metallredskap för ej avsedda ändamål

 

Skyddshöljen och hylsor till metallredskap som knivar kan skadas om de används för något annat än avsett ändamål. Använd dem inte för att öppna burkar, lossa skruvar osv.

 

 

 

Undvik att diska redan korroderad disk

 

Rost kan spridas mellan metallredskap. För att skydda dina andra metallföremål bör du inte diska rostiga föremål i diskmaskinen. 

 

 

 

Se till att skrapa av matrester som finns kvar på disken

 

Spår av mat som lämnas kvar på metallföremål kan orsaka korrosion med tiden. Smutsig disk bör inte lämnas kvar i maskinen. Torka bort matrester innan du lägger metallföremål i diskmaskinen eller sätt in dem precis innan du kör maskinen för att undvika rost. 

 

 

 

Kontrollera att inställningen för vattnets hårdhet är lämplig

 

Om kranvattnet är rikt på tunga metalljoner kan det orsaka eller påskynda rostning. Diskmaskinen har en inbyggd funktion som minskar kranvattnets kalkhalt och neutraliserar metalljoner. Den här maskinen fungerar bäst när den kompletteras med disksalt.

 

Diskmaskiner från Beko med Auto GlassShield® har sensorer som upptäcker kranvattnets hårdhet och justerar inställningen för vattnets hårdhet automatiskt.

 

 

 

Undvik att spilla ut disksalt inuti apparaten

 

Disksalt hjälper diskmaskinen att minska kranvattnets hårdhet. Den har dock en frätande effekt på metallytor.

 

Behållarna för disksalt har vatten i sig och detta vatten kan rinna över när du fyller behållaren med salt. Salt kan också spilla ut i maskinen när du fyller på behållaren för disksalt. Salt i diskmaskinen kan repa glasföremål.

 

För att minimera spillet av salt, använd tratten som medföljer diskmaskinen från Beko när du häller salt i behållaren och var noga med att torka bort eventuellt vatten eller salt som rinner över. Stäng behållarens lock ordentligt efter påfyllning.

 

Kör ett fördiskprogram eller det kortaste programmet för att spola bort eventuellt salt som har spillts i maskinen. Salt under locket löses upp under fördiskprogrammet och kan göra att locket lossnar. Kontrollera locket i slutet av programmet och stäng det ordentligt.

 

 

 

Undvik att använda olämpligt diskmedel och andra produkter

 

Använd diskmedel, spolglans och salt som är speciellt avsedda för diskmaskiner. Använd inte diskmedel, handtvål, blekmedel, ättika eller andra kemikalier under några som helst omständigheter eftersom dessa produkter försämrar diskmaskinens prestanda och kan leda till att metalldelar rostar och kan till och med förkorta maskinens livslängd.

 

 

 

Se till att disken i diskmaskinen är korrekt placerad

 

Du kanske ställer in din disk felaktigt eller överbelastar din diskmaskin. Se till att all din disk är ordentligt vinklad och att de inte vidrör varandra. Se till att föremål av rostfritt stål och koppar samt silverpläterade föremål inte vidrör varandra. Den kemiska reaktionen med varmt vatten och diskmedel kan orsaka missfärgning på dessa material.

 

 

 

Se till att vägguttaget som maskinen är ansluten till är jordat 

 

Diskmaskinen måste vara ansluten till ett jordat uttag. Ojordade uttag orsakar statisk elektricitet inuti diskmaskinen. Statisk elektricitet försämrar det skyddande lagret på metallföremål och kan göra att de missfärgas eller att det skapas porer på föremålet.

 

 

Vill du hellre prata med någon?