Hur förhindrar man att glas blir grumliga efter diskning?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur förhindrar man att glas blir grumliga efter diskning?

Hur förhindrar man att glas blir grumliga efter diskning?
Hur förhindrar man att glas blir grumliga efter diskning?

 

 

Det kan finnas flera anledningar till att glasen blir grumliga. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Se till att spolglans inte håller på att ta slut eller redan är slut 

 

Spolglans förhindrar att vattendroppar torkar på glasföremål och lämnar vattenmärken. När lampan för spolglans på diskmaskinen tänds är det dags att fylla på med spolglans.

 

Spolglansbehållaren sitter på insidan av diskmaskinens lucka, bredvid diskmedelsfacket. Öppna behållarens lock, fyll på spolglans tills behållaren är full och stäng locket. 

 

 

 

Kontrollera att inställningen för spolglans är lämplig

 

Diskmaskinen har en inställning för spolglans som bestämmer hur mycket spolglans som används. Om du ser vattenmärken på disken trots att du använder spolglans kanske du bör öka doseringen av spolglans i diskmaskinen. Om glasföremål är blåaktiga eller regnbågsskimrande efter att de torkas, prova att minska doseringen av spolglans. 

 

 

 

Kontrollera vattnets hårdhet och använd disksalt på lämpligt sätt

 

Disksalt hjälper diskmaskinen att minska kranvattnets kalkhalt. Om vattentillförseln är mjuk (<5dH) ska du inte använda salt eftersom det kan repa eller korrodera glasföremål.

 

Följ instruktionerna i användarhandboken för att mäta kranvattnets kalkhalt. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

 

 

Undvik att spilla ut disksalt inuti apparaten

 

Behållarna för disksalt har vatten i sig och detta vatten kan rinna över när du fyller behållaren med salt. Salt kan också spilla ut i maskinen när du fyller på behållaren för disksalt. Salt i diskmaskinen kan repa glasföremål.

 

För att minimera spillet av salt, använd tratten som medföljer diskmaskinen från Beko när du häller salt i behållaren och var noga med att torka bort eventuellt vatten eller salt som rinner över. Stäng behållarens lock ordentligt efter påfyllning.

 

Kör ett fördiskprogram eller det kortaste programmet för att spola bort eventuellt salt som har spillts i maskinen. Salt under locket löses upp under fördiskprogrammet och kan göra att locket lossnar. Kontrollera locket i slutet av programmet och stäng det ordentligt.

 

 

 

Kontrollera att inställningen för vattnets hårdhet är lämplig

 

Hårt vatten bidrar också till att märken skapas på glasföremål. Diskmaskinen har en inställning för vattnets hårdhet som du behöver justera efter kranvattnets kalkhalt i ditt område.

 

Följ instruktionerna i användarhandboken för att fastställa rätt inställning. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

 

 

Undvik att tvätta glasföremål tillsammans med köksutrustning i aluminium eller med delar i aluminium 

 

Köksredskap som är tillverkade av aluminium eller har delar i aluminium kan bli korroderade i diskmaskinen. Partiklar som lossnar från redskap kan repa glasföremål. Undvik att diska föremål av glas och aluminium tillsammans. 

 

 

 

Utnyttja programmen Auto GlassShield®, SteamGloss® och GlassCare 40 °C

 

Många diskmaskiner från Beko har särskild teknik och särskilda program som skyddar dina glasföremål.

 

AutoGlassShield ®-tekniken skyddar dina glasföremål från korrosion genom att känna av vattnets hårdhet och justera inställningen för vattnets kalkhalt enligt behov.

 

SteamGloss®-tekniken ger ytterligare 10 minuters intensiv uppvärmning för att minimera vattenfläckar.

 

GlassCare 40 °C-programmet diskar dina glasföremål försiktigt i 40 °C för att skydda dina ömtåliga glasföremål.

 

 

Vill du hellre prata med någon?