Hur förhindrar man att vattenfläckar bildas på disken i diskmaskinen?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

3 min läs

Hur förhindrar man att vattenfläckar bildas på disken i diskmaskinen?

Hur förhindrar man att vattenfläckar bildas på disken i diskmaskinen?
Hur förhindrar man att vattenfläckar bildas på disken i diskmaskinen?

 

 

Vattenmärken bildas när vattendroppar torkar på disken. Det bästa sättet att undvika detta är att använda spolglans och disksalt. Om du märker att det finns vattenmärken på disken trots att du använt dessa två medel, se efter om något av följande löser problemet.

 

 

 

Se till att använda spolglans

 

Spolglans tar bort vatten från diskens yta under den sista sköljningen och hjälper till med torkning. Den förhindrar att vattendroppar torkar på disken och lämnar märken. 

 

När lampan för spolglans på diskmaskinen tänds är det dags att fylla på med spolglans. Behållaren för spolglans sitter på insidan av diskmaskinens lucka, bredvid diskmedelsfacket. Öppna behållarens lock, fyll på spolglans tills behållaren är full och stäng locket.

 

 

 

Kontrollera att inställningen för spolglans är lämplig

 

Diskmaskinen har en inställning för spolglans som bestämmer hur mycket spolglans som används. Om du ser vattenmärken på disken trots att du använder spolglans kanske du bör öka doseringen av spolglans i diskmaskinen. Om glasföremål är blåaktiga eller regnbågsskimrande efter att de torkas, prova att minska doseringen av spolglans.

 

 

 

Kontrollera vattnets hårdhet och använd disksalt på lämpligt sätt

 

Disksalt säljs i kornig form och hjälper diskmaskinen att reducera kalkhalten i kranvattnet.

 

Följ instruktionerna i användarhandboken för att mäta kranvattnets kalkhalt. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

När lampan för disksalt på diskmaskinen tänds är det dags att fylla på med spolglans. Behållaren för disksalt finns på insidan av din maskin, under och till vänster om den undre korgen.

 

För att komma åt den drar du ut den undre korgen och tar bort skyddslocket från behållaren för disksaltet. Fyll på salt tills det når upp till behållarens övre del och stäng sedan locket.

 

 

 

Kontrollera att inställningen för vattnets hårdhet är lämplig

 

Hårt vatten bidrar också till att märken skapas på glasföremål. Diskmaskinen har en inställning för vattnets hårdhet som du behöver justera efter kranvattnets hårdhet i ditt område.

 

Följ instruktionerna i användarhandboken för att fastställa rätt inställning. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.  

 

Diskmaskiner från Beko med Auto GlassShield® har sensorer som upptäcker kranvattnets hårdhet och justerar inställningen för vattnets hårdhet automatiskt.

 

 

 

Se till att du aktiverar funktionen för diskmedelstabletter när du använder tabletter

 

Diskmedelstabletter är mindre effektiva vid sköljning och torkning. För att kompensera för detta kan diskmaskinen specialprogrammeras för att fungera med diskmedelstabletter.

 

Vissa diskmaskiner från Beko levereras med automatiska tablettsensorer som känner av om du använder en tablett. Om diskmaskinen inte har denna funktion, se till att du manuellt aktiverar inställningen för diskmedelstabletter när du använder tabletter.

 

Även om vissa tabletter har en 2-i-1-formula rekommenderar vi att du även använder spolglans när du använder dessa tabletter. 

 

 

 

Utnyttja programmen Auto GlassShield®, SteamGloss® och GlassCare 40 °C 

 

Många diskmaskiner från Beko har särskild teknik och särskilda program som skyddar dina glasföremål.

 

AutoGlassShield ®-tekniken skyddar dina glasföremål från korrosion genom att känna av vattnets hårdhet och justera inställningen för vattnets hårdhet enligt behov.

 

SteamGloss®-tekniken ger ytterligare 10 minuters intensiv uppvärmning för att minimera vattenfläckar.

 

GlassCare 40 °C-programmet diskar dina glasföremål försiktigt i 40 °C för att skydda dina ömtåliga glasföremål.

 

 

Vill du hellre prata med någon?