Hur lagar jag en diskmaskin som inte tar in vatten?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 min läs

Hur lagar jag en diskmaskin som inte tar in vatten?

Hur lagar jag en diskmaskin som inte tar in vatten?
Hur lagar jag en diskmaskin som inte tar in vatten?

 

 

Se till att maskinen är ansluten till fungerande vattentillförsel. Om diskmaskinen fortfarande inte tar in vatten kontrollerar du om något av följande löser problemet. 

 

 

 

Se till att avloppsslangen är inkopplad ordentligt

 

Om maskinen inte kan tömma sig själv tar den inte in vatten. Kontrollera placeringen av avloppsslangen som är ansluten till diskmaskinen. Se till att den är ansluten till avloppsutloppet minst 50 cm och högst 100 cm ovanför marken.

 

 

 

Kontrollera om inlopps- eller avloppsslangen är böjd eller igentäppt

 

Slangarna för vattentillförsel och avlopp får inte vara böjda eller igentäppta. Kontrollera dem och avlägsna hinder eller räta ut dem vid behov. Byt ut läckande, punkterade eller rostiga slangar.

 

 

 

Kontrollera om filtret är smutsigt eller igentäppt 

 

Diskmaskinen har ett avloppsfilter som behöver rengöras. Ta bort diskmaskinens avloppsfilter och kontrollera om det finns ansamlingar av matrester.

 

Dra ut den undre korgen ur diskmaskinen för att komma åt avloppsfiltret. Ta bort filtret från botten av diskmaskinen och tvätta det sedan under kranen. Upprepa den här processen regelbundet för korrekt vattendränering och för att förhindra dålig lukt.

 

Många diskmaskiner från Beko levereras med EverClean™-filterfunktionen. Den här funktionen använder ett särskilt sprinklersystem som rengör avloppsfiltret från insidan. Tack vare EverClean™-filtret behöver filtret i din diskmaskin från Beko rengöras fyra gånger mindre ofta.

 

 

Kontrollera att luckan är ordentligt stängd

 

Om diskmaskinen upptäcker att luckan är öppen startar den inte. Se till att maskinens lucka är ordentligt stängd och att du hör ett låsningsljud. Om du inte gör det kontrollerar du om luckan är trasig eller sprucken. Kontakta auktoriserad servicetekniker om spärren inte fungerar.

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

Om problemet kvarstår kan det vara något fel på diskmaskinens värmeelement eller termostat. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?