Hur lagar jag en diskmaskin som inte löser upp diskmedlet helt?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur lagar jag en diskmaskin som inte löser upp diskmedlet helt?

Hur lagar man en diskmaskin som inte löser upp diskmedlet helt?
Hur lagar man en diskmaskin som inte löser upp diskmedlet helt?

 

 

Diskmedelsfacket släpper ut diskmedel i diskmaskinen medan diskprogrammet körs. Om du ser att det finns diskmedel kvar efter att maskinen har avslutat ett program kanske inte disken har rengjorts ordentligt. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera om diskmedelsfacket är fuktigt

 

Diskmedelsfacket kan ha varit vått när du fyllde på diskmedel. Torka facket innan du fyller på det.

 

 

 

Kontrollera om det finns fukt i diskmedlet

 

Själva diskmedlet kan ha varit fuktigt. Förvara diskmedel i en sluten behållare som inte är fuktig och förvara den inte i för höga temperaturer.

 

 

 

Undvik att fylla på diskmedel för tidigt

 

Om du fyller på diskmedel eller sätter in en tablett långt innan du startar diskprogrammet kan det fastna i facket eller klumpa ihop sig. Häll diskmedlet i diskmedelsfacket precis innan du startar ett diskprogram.

 

 

 

Se till att diskmedelsfackets lock inte hindras från att öppnas

 

Diskmedelsfacket öppnas och diskmedlet släpps ut medan diskprogrammet körs. Om disken du har fyllt på hindrar diskmedelsfacket från att öppnas helt kan en del diskmedel fastna i facket. Placera disken på ett sätt som inte förhindrar att locket öppnas.

 

Om du använder en diskmedelstablett som är för stor för facket kan locket också fastna. Använd bara diskmedel som passar diskmedelsfacket.

 

 

 

Kontrollera om spolarmens hål är smutsiga eller igentäppta

 

Det finns hål i diskmaskinens spolarmar som släpper ut vatten i maskinen. Om dessa hål är igentäppta kan det hända att det inte går att släppa ut tillräckligt med vatten i maskinen. I detta fall kan inte diskmedlet i diskmedelsfacket lösas upp helt och disken sköljs inte ordentligt.

 

Kontrollera spolarmens hål för att se om de är igentäppta. Ta bort och rengör dem regelbundet eller när de är igentäppta.

 

Rengör den övre spolarmen genom att vrida muttern moturs och ta bort både muttern och spolarmen. Ta bort den nedre spolarmen genom att dra den uppåt. Rengör spolarmarna under kranen. Använd en borste för att rensa hålen.

 

Se till att muttern är ordentligt åtdragen när den övre spolarmen sätts tillbaka. Sätt tillbaka den nedre spolarmen på plats och tryck ned den tills du hör ett klick.

 

 

Vill du hellre prata med någon?