Hur lagar jag en diskmaskin som inte tömmer ut vatten?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur lagar man en diskmaskin som inte tömmer ut vatten?

Hur lagar man en diskmaskin som inte tömmer ut vatten?
Hur lagar man en diskmaskin som inte tömmer ut vatten?

 

 

Det finns flera orsaker till att diskmaskinen inte töms. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera om filtret är smutsigt eller igentäppt

 

Diskmaskinen har ett avloppsfilter som behöver rengöras. Ta bort diskmaskinens avloppsfilter och kontrollera om det finns ansamlingar av matrester.

 

Dra ut den undre korgen ur diskmaskinen för att komma åt avloppsfiltret. Ta bort filtret från botten av diskmaskinen och tvätta det sedan under kranen. Upprepa den här processen en gång i veckan för korrekt vattendränering och för att förhindra dålig lukt.

 

 

 

Utnyttja EverClean™-filter

 

Många diskmaskiner från Beko levereras med EverClean™-filterfunktionen. Den här funktionen använder ett särskilt sprinklersystem som rengör avloppsfiltret från insidan. Tack vare EverClean™-filtret behöver filtret i din diskmaskin från Beko rengöras fyra gånger mindre ofta.

 

 

 

Se till att avloppsslangen är inkopplad ordentligt

 

Om maskinen inte kan tömma sig själv tar den inte in vatten. Kontrollera placeringen av avloppsslangen som är ansluten till diskmaskinen. Se till att den är ansluten till avloppsutloppet med minst 50 cm och högst 100 cm ovanför marken.

 

 

 

Kontrollera om avloppsslangen är böjd eller igentäppt

 

Avloppsslangen kan anslutas direkt till ett avloppsutlopp eller till diskhons avloppsrör. Om det är stopp i dessa avlopp töms inte vattnet ut ur maskinen.

 

Häll lite vatten i avloppet för att kontrollera om rören är igentäppta. För att rensa avloppet kan du använda en vaskrensare eller andra produkter för avloppsrensning. Kontakta en behörig rörmokare om stoppet kvarstår.

 

 

 

Kontrollera maskinens balans

 

Diskmaskinen måste stå plant och vara balanserad på fötterna för att fungera korrekt. Försök att vicka maskinen från sida till sida eller fram och tillbaka. Om det vacklar för mycket kan golvet eller maskinens fötter vara ojämna.

 

Använd ett vattenpass för att kontrollera apparatens balans. Om den är avstängd justerar du fötterna genom att sträcka dig under maskinen och hitta låsmuttrarna på fötterna. Vrid fötterna medurs eller moturs tills de har ordentlig kontakt med golvet. Dra åt alla låsmuttrar igen för hand.

 

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

Om problemet kvarstår kan det ha uppstått ett tekniskt problem med diskmaskinen. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?