Hur lagar jag en diskmaskin som inte torkar disken ordentligt?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

3 min läs

Hur lagar man en diskmaskin som inte torkar disken ordentligt?

Hur lagar man en diskmaskin som inte torkar disken ordentligt?
Hur lagar man en diskmaskin som inte torkar disken ordentligt?

 

 

Det kan finnas flera orsaker till att diskmaskinen inte torkar disken ordentligt. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Se till att disken i diskmaskinen är korrekt placerad

 

Du kanske ställer in din disk felaktigt eller överbelastar din diskmaskin. Se till att all din disk är ordentligt vinklad och att de inte vidrör varandra eller diskmaskinens rörliga delar för att diskmaskinen ska kunna dränera på bästa sätt. 

 

Om du inte fyller på diskmaskinen ordentligt kan lätta plastmuggar eller glas flyttas runt och vändas och på så sätt fyllas med vatten. Disk kan hindra öppningen av diskmedelsfacket och spolarmarnas rörelser.

 

Låt spolarmarna rotera efter att du har fyllt på diskmaskinen för att säkerställa att de kan rotera som de ska.   Mer information finns i vår guide om hur du fyller en diskmaskin. 

 

 

 

Se till att använda spolglans

 

Det kanske är slut på spolglans i diskmaskinen eller så kanske spolglansen inte släpps ut ordentligt i maskinen. Spolglans tar bort vatten från diskens yta under den sista sköljningen och hjälper till med torkning. Den förhindrar att vattendroppar torkar på disken och lämnar märken. 

 

När lampan för spolglans på diskmaskinen tänds är det dags att fylla på med spolglans. Behållaren för spolglans sitter på insidan av diskmaskinens lucka, bredvid diskmedelsfacket. Öppna behållarens lock, fyll på spolglans tills behållaren är full och stäng locket. 

 

 

 

Se till att öppna diskmaskinen när programmet är klart

 

Vattendroppar kan finnas kvar på disken om du låter luckan till diskmaskinen vara stängd efter ett program. Det kan vara så att diskmaskinen torkar disken ordentligt, men att den heta, fuktiga luften inuti apparaten skapar vattendroppar medan luften inuti maskinen svalnar.

 

Var noga med att öppna luckan till diskmaskinen efter ett program och lämna den något öppen så att den varma luften släpps ut. Vissa diskmaskiner från Beko har en funktion som automatisk öppnar luckan när diskprogrammet avslutas för att släppa ut fuktig luft ur maskinen.

 

 

 

Se till att du aktiverar funktionen för diskmedelstabletter när du använder tabletter

 

Diskmedelstabletter är mindre effektiva vid sköljning och torkning. För att kompensera för detta kan diskmaskinen specialprogrammeras för att fungera med diskmedelstabletter.

 

Vissa diskmaskiner från Beko levereras med automatiska tablettsensorer som känner av om du använder en tablett. Om diskmaskinen inte har denna funktion, se till att du manuellt aktiverar inställningen för diskmedelstabletter när du använder tabletter. Tabletter rekommenderas inte när du kör korta program.

 

Även om vissa tabletter har en 2-i-1-formula rekommenderar vi att du även använder spolglans när du använder dessa tabletter.

 

 

 

Kontrollera att det valda programmet är lämpligt

 

Det valda diskprogrammet är kanske inte lämpligt för den typ av disk som du vill diska. Se till att välja rätt diskprogram för den typ av disk du diskar.

 

 

 

Kom ihåg att plast och teflon är svårare att torka

 

Plast behåller inte lika mycket värme som andra material som glas eller porslin och teflonbeläggningen kan göra att vattendroppar finns kvar på ytan. Det innebär att köksredskap som är tillverkade av dessa material kan förbli våta medan andra är helt torra.

 

Många diskmaskiner från Beko är utrustade med AquaFlex®-teknik som säkerställer bästa torkresultat, även för plast och teflon.

 

 

 

Undvik att diska köksutrustning med slitna ytor

 

Vatten kanske inte torkar helt om ytorna på föremål visar tecken på förslitning. Vattendroppar kan finnas kvar i porer och bucklor även efter att disk- och torkprogrammet har slutförts. Undvik att diska dessa föremål i diskmaskinen.

 

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

Om problemet kvarstår kan det vara något fel på diskmaskinens värmeelement eller termostat. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?