Hur lagar man en diskmaskin som läcker?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 min läs

Hur lagar man en diskmaskin som läcker?

Hur lagar man en diskmaskin som läcker?
Hur lagar man en diskmaskin som läcker?

 

 

Det kan finnas flera orsaker till att diskmaskinen läcker. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera att gångjärnen och tätningen till luckan inte är skadade

 

Det första stället att kontrollera för att se om det är källan till läckan är diskmaskinens lucka. År av mekanisk rörelse kan ha orsakat att gångjärnen har lossnat eller blivit felinriktade. Kontrollera även tätningarna runt luckan för att se om det har uppstått skador eller sprickor som kan ha orsakat läckan. Om en tätning är lös eller sprucken måste den repareras eller bytas ut helt. Om du misstänker att så är fallet, kontakta auktoriserad servicetekniker.

 

 

 

Kontrollera om vattenanslutningarna är lösa

 

Om det kommer vatten från diskmaskinens baksida eller från under diskhon kan orsaken till problemet vara att rör är löst anslutna till varandra. Kontrollera avloppsröret, vattenslangen och ventilerna för att säkerställa att de sitter fast ordentligt. Om inte, använd lämplig utrustning för att dra åt anslutningarna. 

 

 

 

Utnyttja WaterSafe® och WaterSafe+®

 

Många diskmaskiner från Beko är utrustade med WaterSafe®- eller WaterSafe+®-teknik. Dessa funktioner stänger automatiskt av vattenflödet från kranen till diskmaskinen vid översvämning eller läckage.

 

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

De vanligaste områdena för läckage är tätningarna runt motorn och pumpen i diskmaskinen. Om det inte finns någon annan källa till en läcka är det rimligt att anta att detta är orsaken till problemet.

 

De här delarna är svåra att nå och kräver professionell uppmärksamhet. Om du misstänker att så är fallet, kontakta auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?