Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

7 min läs

Hur installerar jag min diskmaskin från Beko?

Hur installerar jag min diskmaskin från Beko?
Hur installerar jag min diskmaskin från Beko?

 

 

Det här behöver du

 

Verktyg

Sax eller mattkniv, skiftnyckel, skruvmejsel, vattenpass

 

Anslutningar:

En jordad nätanslutning, inga multikontaker eller förlängningssladdar, en vattentillförsel och ett avlopp

 

Ytterligare fästen:

En dubbel utloppsventil, avloppsanslutning

 

Svårighetsgrad:

3/5

 

Ungefärlig tid:

30 till 45 minuter för att ta bort den gamla maskinen

90 till 120 minuter för att montera din nya maskin

 

 

 

Innan du börjar

 

Det kan vara svårt och till och med farligt att montera en maskin, så innan du börjar bör du läsa de här varningarna och riktlinjerna.

  • Se till att elnätet och vattentillförseln är avstängda innan du börjar ta bort den gamla maskinen.
  • Se till att den gamla/nya maskinen har kopplats bort från elnätet när du påbörjar borttagnings-/installationsproceduren.
  • Placera maskinen på en plan, stabil yta som klarar dess vikt. Placera den aldrig på ett golv med matta, eftersom detta begränsar luftflödet till elektriska komponenter längst ned på maskinen, vilket kan leda till att de överhettas.
  • När du får maskinen levererad kontrollerar du att den inte har skadats under transporten och att alla delar och tillbehör finns på plats och är korrekta.
  • Se till att du har ett jordat eluttag som skyddas av en säkring. Säkringen och uttaget ska överensstämma med tabellen med tekniska specifikationer i användarhandböckerna från Beko. Anslut inte maskinen till en förlängningssladd. Se till att strömkabeln inte kläms eller fastnar.
  • Rör aldrig vid en kontakt med våta händer. Ta aldrig bort en kontakt genom att dra i kabeln, håll och dra alltid i kontakthuvudet.

 

 

 

Ta bort den gamla maskinen

 

Se till att vattentillförseln är avstängd och att strömförsörjningen är avstängd vid elnätet. Om maskinen är fäst vid skåpenheter skruvar du bort eventuella fästskruvar. Dra ut maskinen från sin plats.

 

Kom ihåg att diskmaskiner kan vara tunga, så var försiktig när du försöker flytta maskinen. För att göra det lättare att dra ut maskinen kan du luta den bakåt och lägga en bit av en gammal matta under maskinens främre fötter. Sedan kan du dra ut mattan och maskinen följer med.

 

Du bör nu ha tillgång till maskinens baksida och kunna koppla bort anslutningarna för el, vatten och avloppsvatten. Du kan behöva använda en skiftnyckel eller tång för att lossa anslutningarna. Placera en skål under vattentillförseln för att fånga upp eventuellt läckage och placera även ändarna på slangarna för tillförsel och avlopp i skålen.

 

Följ lokala bestämmelser för kassering av gamla hushållsapparater. Din kommun eller distrikt kan erbjuda en insamlingstjänst. Om du ska avlägsna den själv måste du komma ihåg att du behöver en till person som kan hjälpa dig att lyfta och flytta apparaten.

 

 

 

Förberedelse för installation av din nya maskin

 

När den nya maskinen är i rummet där den ska installeras bör du se till att du har tillräckligt med utrymme för att packa upp den. Ta bort den yttre förpackningen med en sax eller en mattkniv. Var försiktig så att du inte klipper för djupt eftersom det kan repa maskinen. Ta även bort all kartong och frigolit.

 

Det kan finnas paketering under maskinen, så var försiktig när du lyfter maskinen för att ta bort den. Ta sedan bort alla dekaler och displaykåpor så snart som möjligt. Ju längre de är på, desto svårare är de att ta bort.

 

Kontrollera att alla delar och tillbehör finns och är rätt förpackade. Detta inkluderar en användarmanual, bestickskorg, tratt för disksalt, pH-teststicka och en ljuddämpande remsa (vissa modeller). Din modell kan levereras med extra tillbehör.

 

På maskinens baksida finns en vattentillförselslang (mörkare), en avloppsslang (ljusare) och en strömkabel. Slangarna hålls på plats av två plastklämmor.

 

Placera sedan maskinen nära det avsedda utrymmet och se till att du har verktygen nära till hands.

 

 

 

Montera den nya apparaten

 

Om du byter ut en gammal maskin har du redan ett särskilt utrymme för din nya maskin, liksom hål i skåpenheter för att dra slangar eller sladdar genom. Men om du monterar maskinen för första gången kan du behöva borra hål i skåpenheter för att kunna dra slangar eller dra igenom strömkabeln.

 

Om du har en särskild vattentillförsel för en diskmaskin blir detta lite enklare. Men om du inte har det måste du köpa en dubbel utloppsventil så att du kan använda diskhons vattentillförsel. Med en dubbel utloppsventil kan du ansluta två slangar till en vattentillförsel. Många finns tillgängliga på marknaden, så följ instruktionerna som medföljer den du köper.

 

Nu kan du göra vatten- och avloppsanslutningarna. Lossa först vattenslangen från klämman som håller den på plats. Lossa inte avloppsslangen. Den ska vara ansluten till maskinen för att förhindra att avloppsvatten rinner tillbaka in i maskinen.   

 

Anslut vattenslangens ände till vattentillförseln (detta är antingen den separata tillförseln eller den dubbla utloppsventilen som nämnts ovan). Du bör kunna säkra anslutningen genom att vrida plastbulten för hand. När vattentillförseln är ansluten kan du slå på vattnet från huvudledningen.

 

Därefter måste du ansluta dräneringen. Oavsett om du ansluter avloppsslangen till ett särskilt utlopp eller diskhons avloppsrör måste slangens höjd vara mellan 50 cm och 100 cm ovanför marknivå.

 

Om du har ett särskilt utlopp för diskmaskinens avloppsvatten i väggen kan du helt enkelt trycka in avloppsslangens ände där. Änden på avloppsslangen ska tryckas in ca 12 cm i avloppsutloppet. 

 

Om du inte har ett särskilt avloppsutlopp måste du ansluta avloppsslangen till avloppsvattenledningen i handfatet. Du hittar avloppsröret under diskhon. På U-böjen hittar du ett extra inlopp till avloppsröret. Om en diskmaskin har monterats tidigare och den har denna tömningsmetod finns det förmodligen redan en ände som är ansluten till U-böjen. 

 

Om du monterar en produkt för första gången på den här platsen kan du behöva ansluta ändstycket själv. Detta är ganska okomplicerat. Skruva bara av skyddslocket från det extra inloppet och skruva fast änden av röret på dess plats. Se till att ta bort eventuella plaststänger eller proppar på rörets ände eller på U-böjen.

 

Nu kan du ansluta avloppsslangen till ändstycket. Tryck avloppsslangens gummiände över ändstycket och använd sedan den medföljande metallklämman för att fästa slangen på plats.

 

Obs! En längre avloppsslang än 4 meter påverkar rengöringsprestanda.

 

 

 

Gör den elektriska anslutningen

 

När avlopps- och mataranslutningarna är gjorda kan du utföra den elektriska anslutningen. Apparaten ska anslutas direkt till ett eluttag med en strömbrytare som är ansluten till hemmets strömbrytarsystem.

 

Använd inte en förlängningssladd eller multikontakt. Om strömkabeln är skadad ska du inte försöka reparera eller byta ut den själv. Detta måste utföras av en kvalificerad tekniker. Du kan sedan slå på strömmen.

 

Nu kan du, med alla anslutningar gjorda, ställa maskinen på plats. Se till att slangarna och strömkabeln inte fastnar eller kläms när du ställer maskinen på plats. 

 

Sedan måste du balansera maskinen med ett vattenpass. Du kan justera fötterna för hand eller med en skiftnyckel genom att vrida bultarna på fötterna. Det är viktigt att balansera apparaten, annars kan den skaka eller röra sig under användning.

 

 

 

Före första användningen

 

Innan du använder maskinen för första gången finns det fortfarande några saker kvar att installera. 

 

Först måste du ställa in diskmaskinen efter vattnets hårdhet där du bor. För att identifiera vilken kalkhalt vattnet har kan du använda pH-teststickan som medföljer maskinen.

 

Låt kranen gå i en minut och fyll sedan ett glas vatten. Doppa pH-remsan i vattnet och låt den vara kvar i en minut. pH-remsor kan variera, så läs i användarmanualen om hur du läser av pH-remsan. När du har identifierat vattnets kalkhalt måste du justera maskinen enligt resultatet.

 

Du måste justera apparaten efter vattnets hårdhet både internt och via kontrollpanelen. Återigen kan metoden för att göra detta variera beroende på modell, så följ instruktionerna i användarhandboken. I användarhandboken förklaras tydligt vilken inställning som är lämplig för hårdheten i ditt område. Kom bara ihåg att både de interna inställningarna och inställningarna på kontrollpanelen måste vara desamma.

 

Obs! Om vattnet har en extremt hög kalkhalt kan du behöva använda ett vattenfilter. Mer information finns i användarhandboken. Om du har problem med att hitta handboken kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. 

 

Innan du kan köra maskinen för första gången måste du tillsätta disksalt och spolglans i diskmaskinen. Behållaren för disksalt finns inuti maskinen. Ta bort locket till behållaren och häll i cirka en liter vatten. 

 

Använd sedan tratten för salt som medföljer diskmaskinen för att tillsätta så mycket salt som behållaren rymmer. Vatten börjar rinna över när behållaren är full.

 

Det är viktigt att använda tratten eftersom disksalt kan ha en frätande effekt på metallytorna inuti maskinen. Var noga med att torka bort eventuellt utspillt salt.

 

Obs! Om vattnet inte alls har speciellt hög kalkhalt kanske du inte behöver använda salt i diskmaskinen. Mer information finns i användarhandboken.

 

Fyll sedan på behållaren för spolglans som finns bredvid diskmedelsfacket. Vrid locket för att lossa det och fyll på spolglans tills behållaren är full. Sätt tillbaka locket och vrid det tills det klickar fast på plats.

 

 

 

Dags för en testkörning

 

Nu när maskinen är installerad och konfigurerad är det dags att köra igång den! 

 

Välj ett kort program och kör maskinen tom och utan diskmedel. Kontrollera om det förekommer läckage, kraftiga vibrationer eller konstiga ljud. Om du har följt den här guiden ska allt fungera som det ska. Om du upptäcker några problem är det bäst att kontakta en kvalificerad tekniker. 

 

Så, nu har du installerat din nya diskmaskin från Beko! Se till att du vet hur du ska fylla diskmaskinen på rätt sätt och läs i användarhandboken för att se hur mycket diskmedel du bör använda. Om du har problem med att hitta handboken kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. 

 

 

 

Njut nu av din nya produkt!

 

 

Vill du hellre prata med någon?