Hur åtgärdar jag en kyl som inte är tillräckligt kall?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur åtgärdar jag en kyl som inte är tillräckligt kall?

Hur åtgärdar jag en kyl som inte är tillräckligt kall?
Hur åtgärdar jag en kyl som inte är tillräckligt kall?

 

 

Det kan finnas flera orsaker till att kylen inte blir tillräckligt kall. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera omgivningstemperatur

 

Temperaturen utanför apparaten kan göra att den inte fungerar som den ska, särskilt om den är placerad i ett garage eller på en plats som inte är uppvärmd. Om du tror att det här kan vara problemet bör du flytta apparaten till en annan plats. 

 

Med Bekos innovativa FreezerGuard-teknik kan du placera apparaten var som helst i hemmet. Frysenheter med denna teknik fungerar i temperaturer ända ner till -15 °C. 

 

 

 

Kontrollera om det finns öppningar, sprickor eller revor i tätningarna runt dörren

 

Den kalla luften i apparaten måste vara ordentligt isolerad från temperaturen utanför. Kontrollera om det finns luckor mellan tätningen runt dörren och skåpet. Om du hittar några justerar du tätningen genom att försiktigt dra bort den från dörren med fingrarna. Om luckorna kvarstår kan du behöva byta ut tätningen.

 

 

 

Fyll inte apparaten för mycket

 

Din kyl behöver ordentlig luftcirkulation för att fungera korrekt. Om du fyller skåpet med för många varor hindras luftflödet. Om kall luft inte når vissa delar av kylskåpet tar du bort en del av varorna i kylskåpet och kontrollerar att luftflödet inte hindras. Detta är särskilt viktigt nära ventilerna.

 

 

 

Se efter om kondensatorspolarna behöver rengöras

 

Kondensatorn ansvarar för att värmen som produkten alstrar släpps ut i den omgivande luften. Kablarna fungerar inte effektivt om de är täckta av smuts eller damm. Koppla ur apparaten och lokalisera spolarna, antingen på baksidan eller på undersidan av apparaten. Du kan rengöra spolarna med en mjuk borste eller borsttillbehöret till din dammsugare förutsatt att den är inställd på låg sugkraft.

 

 

 

Kontrollera lampan i apparaten 

 

Om apparaten har inre belysning ska lampan slockna när dörren är stängd. Stäng dörren långsamt. Om du inte ser att lampan slocknar kan det hända att lampan lyser medan kylskåpet är igång och genererar värme.

 

Om så är fallet kontaktar du en certifierad tekniker. Under tiden är det bäst att ta bort lampan. Läs i manualen hur du hittar lampan. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. Var försiktig, lampan kan vara varm. 

 

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

Om problemet kvarstår kan det ha uppstått ett tekniskt problem med din kyl. Om du misstänker att så är fallet, kontakta auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?