Hur åtgärdar jag en kyl som inte fungerar?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur åtgärdar jag en kyl som inte fungerar?

Hur åtgärdar jag en kyl som inte fungerar?
Hur åtgärdar jag en kyl som inte fungerar?

 

 

Det finns flera orsaker till att en kyl inte fungerar. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera om det är ett strömavbrott

 

Om din kyl inte fungerar trots att den är ansluten kan det vara strömavbrott. Kontrollera lampor och andra elektriska apparater i hemmet för att se om strömmen är avstängd eller inte. Om de fungerar kan det vara fel på säkringen som apparaten är ansluten till. Kontakta i så fall en behörig elektriker för reparation.

 

 

 

Kontrollera temperaturinställningen

 

Temperaturregleringen på din kyl är kanske avstängd. Läs i manualen hur du hittar vredet. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

Vrid vredet medurs och ställ in temperaturen. Den rekommenderade temperaturen är cirka 4 °C till 5 °C i ett kylskåp och cirka –18 °C i en frys. 

 

 

 

Kontrollera omgivningens temperatur

 

Temperaturen utanför apparaten kan göra att den inte fungerar som den ska, särskilt om den är placerad i ett garage eller på en plats som inte är uppvärmd. Om du tror att det här kan vara problemet bör du flytta apparaten till en annan plats. 

 

 

 

Undvik att öppna dörren för ofta eller hålla den öppen länge

 

Den kalla luften i apparaten måste vara ordentligt isolerad från temperaturen utanför. Kontrollera om det finns luckor mellan tätningen runt dörren och skåpet. Om du hittar några justerar du tätningen genom att försiktigt dra bort den från dörren med fingrarna. Om luckorna kvarstår kan du behöva byta ut tätningen. Om du misstänker att så är fallet, kontakta auktoriserad servicetekniker. 

 

 

 

Fyll inte apparaten för mycket

 

Din kyl behöver ordentlig luftcirkulation för att fungera korrekt. Om du fyller skåpet med för många varor hindras luftflödet. Om kall luft inte når vissa delar av kylskåpet bör du ta bort en del av varorna i kylskåpet och kontrollera att luftflödet inte hindras. Detta är särskilt viktigt nära ventilerna.

 

 

 

Se efter om kondensatorspolarna behöver

rengöring

 

Kondensatorn ansvarar för att värmen som produkten alstrar släpps ut i den omgivande luften. Kablarna fungerar inte effektivt om de är täckta av smuts eller damm. Koppla ur apparaten och lokalisera spolarna, antingen på baksidan eller på undersidan av apparaten. Du kan rengöra spolarna med en mjuk borste eller borsttillbehöret till din dammsugare förutsatt att den är inställd på låg sugkraft. 

 

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

Om problemet kvarstår kan det ha uppstått ett tekniskt problem med din kyl. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?