Hur åtgärdar jag en kyl som inte slutar att arbeta?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur åtgärdar jag en kyl som inte slutar att arbeta?

Hur åtgärdar jag en kyl som inte slutar att arbeta?
Hur åtgärdar jag en kyl som inte slutar att arbeta?

 

 

Alla kylar/frysar kör inte enligt samma mönster. Tänk på att större apparater måste arbeta under längre tid. Om du tycker att din apparat är igång för ofta eller för länge kontrollerar du om något av följande orsakar problemet.

 

 

 

Kontrollera omgivningens temperatur

 

Om rumstemperaturen är för hög kan apparaten behöva arbeta under längre tid. Kontrollera att apparaten inte är placerad i närheten av en värmekälla, t.ex. ett element, en häll eller en ugn. Flytta i så fall apparaten till en annan plats. 

 

 

 

Undvik att öppna dörren för ofta eller hålla den öppen länge

 

För att hålla innertemperaturen stabil ska du inte öppna dörrarna för ofta eller låta dem vara öppna för länge. Kontrollera att mat eller andra föremål inte hindrar dörren från att stängas. 

 

 

 

Nyligen installerade eller påfyllda apparater

 

Det tar längre tid för apparaten att nå den ideala temperaturen när den nyligen har fyllts på med matvaror eller installerats. Detta är normalt.

 

 

 

Undvik att placera varm mat i apparaten

 

Det tar längre tid för apparaten att stabilisera den inre temperaturen när den fyllts på med varm mat. Vänta tills maten har kallnat innan du lägger in den i apparaten.

 

 

 

Kontrollera om det finns öppningar, sprickor eller revor i tätningarna runt dörren

 

Den kalla luften i apparaten måste vara ordentligt isolerad från temperaturen utanför. Kontrollera tätningarna runt dörren för att se om det finns några luckor mellan dem och skåpet. Om du hittar några justerar du tätningen genom att försiktigt dra bort den från dörren med fingrarna. 

 

Om dörrarna inte tätar ordentligt kan du prova att rengöra tätningen med en mjuk trasa eller svamp och varmt vatten. Undvik att använda slipande rengöringsprodukter eftersom det kan skada tätningarna. Om en tätning är lös eller sprucken måste den repareras eller bytas ut helt. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du auktoriserad servicetekniker.

 

 

 

Kontrollera temperaturinställningen

 

Apparaten kan ha ställts in på en lägre temperatur än vad som behövs. Den rekommenderade temperaturen är cirka 4 °C till 5 °C i kylskåpet och cirka –18 °C i frysen. Kontrollera inställningen och justera den vid behov.

 

 

 

Kontrollera om det finns frost

 

Kontrollera om det finns frostbildning i frysdelen. Om det finns synlig frost på innerväggarna kanske apparaten arbetar mer än nödvändigt för att uppnå eller bibehålla den ideala temperaturen. I detta fall måste du frosta av frysdelen manuellt.

 

Mer information om hur du frostar av din frys finns i användarmanualen. Om du har problem med att hitta manualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. 

 

I kyl/frys-kombiskåp från Beko med 3-zons NoFrost och NeoFrost™ Dual Cooling-teknik förhindras isbildning och du slipper frosta av manuellt. Tänk på att apparaten kan arbeta längre tid när den automatiska avfrostningsfunktionen används.

 

 

 

Kontrollera om snabbinfrysning är på

 

Funktionen för snabbinfrysning som finns på kyl/frys-kombinationer från Beko möjliggör snabb infrysning och snabbare istillverkning. Det är normalt att kylen arbetar längre när snabbinfrysningen är aktiverad. Om du inte avbryter snabbinfrysningen avbryts den automatiskt efter 8 timmar eller när den önskade temperaturen i frysdelen har uppnåtts.

 

 

Vill du hellre prata med någon?