Hur åtgärdar jag en vattendispenser som läcker?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 min läs

Hur åtgärdar jag en vattendispenser som läcker?

Hur åtgärdar jag en vattendispenser som läcker?
Hur åtgärdar jag en vattendispenser som läcker?

 

 

Det kan droppa lite vatten från vattendispensern efter att du använt den. Om det läcker mycket och kontinuerligt kontrollerar du om något av följande löser problemet.

 

 

 

Släpp ut luft ur vattenledningen

 

Luft i vattendispenserns ledningar måste också avlägsnas när den ansluts första gången eller varje gång vattenfiltret byts, enligt beskrivningen nedan.

 

Ställ en stor behållare under vattendispensern och tryck på och släpp spaken i 5-sekundersintervaller. Upprepa tills vattnet börjar rinna. När vattnet börjar rinna fortsätter du att trycka på och släppa dispenserspaken tills totalt 15 liter vatten har tappats ut. Detta spolar ut luften från filtret och vattendispensersystemet och ger rent och fräscht dricksvatten.

 

De vattenfilter som används i apparater som är ledningsanslutna kan hålla kvar lite luft. Försök att ta bort och sätta tillbaka filtret igen och se om läckaget kvarstår. Installationsinstruktionerna hittar du i användarmanualen. Om du har problem med att hitta manualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. 

 

 

 

Kontrollera om munstyckets tätning är lös

 

Tätningen mellan munstycket och vattentanken eller ledningen kan vara lös. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du auktoriserad servicetekniker.

 

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

Om problemet kvarstår kan det ha uppstått ett tekniskt problem med din kyl. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?