Hur åtgärdar jag ett kylskåp som läcker?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 min läs

Hur åtgärdar jag ett kylskåp som läcker?

Hur åtgärdar jag ett kylskåp som läcker?
Hur åtgärdar jag ett kylskåp som läcker?

 

 

Det första du ska göra är att ta reda på varifrån läckan kommer. Kontrollera om något av följande löser problemet. 

 

 

 

Kontrollera om dräneringsbehållaren är full

 

Vatten som samlas upp under avfrostningen leds till dräneringsbehållaren, som vanligtvis är placerad nära kylskåpets nederdel. Om apparaten är i obalans kan vatten spillas ut från behållaren.

 

Försök att vicka apparaten försiktigt för att se om den är i obalans. Om apparaten går lätt att vicka är den inte balanserad. Du kan enkelt ställa den i våg genom att skruva fötterna uppåt eller nedåt tills apparaten är rätt balanserad. Tänk på att även underlaget ska vara i våg. Flytta apparaten om det behövs. 

 

 

 

Kontrollera om läckan kommer från insidan, bakom facken

 

Vatten som samlas upp under avfrostningen kan gå genom en slang inuti apparaten. Slangen leder till en dränering under facken. Ta bort facken för att se om vattenläckan kommer från dräneringen. Om det finns en vattenpöl här innebär det att det förmodligen finns ett hinder i dräneringen.

 

Du kan försöka rensa dräneringen med en rörrensare (säljs i byggvaruhus). För in den genom dräneringen, tryck in den tills du stöter på hindret och vrid medurs. Dra ut den och upprepa processen tills hindret är borta. Häll lite varmt vatten genom dräneringen och kontrollera om hindret är borta.

 

 

 

Kontrollera vattenanslutningarna om kylskåpet är ledningsanslutet

 

Om kylskåpet har en vattendispenser som är ledningsansluten kan läckaget komma från anslutningen till vattenledningen. Dessa varierar beroende på modell. Följ instruktionerna i användarmanualen till apparaten för att se hur och var anslutningarna är. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. Kontrollera att anslutningarna sitter som de ska och inte är blockerade.

 

 

Vill du hellre prata med någon?