Varför är det blött på botten inuti kylskåpet?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 min läs

Varför är det blött på botten av kylskåpet?

Varför är det blött på botten inuti kylskåpet?
Varför är det blött på botten inuti kylskåpet?

 

 

Vattenpölar inuti kylskåpet innebär att det är problem med kondens i apparaten. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera om läckan uppstår bakom facken

 

Vattendräneringen, som förhindrar kondens, kan vara blockerad. Ta bort facken för att se om vattenläckan kommer från dräneringen. Om det finns en pöl här innebär det att det förmodligen finns ett hinder i dräneringen. 

 

Försök att rensa dräneringen med en rörrensare (säljs i byggvaruhus). För in den genom dräneringen, tryck in den tills du stöter på hindret och vrid medurs. Dra ut den och upprepa processen tills hindret är borta. Häll lite varmt vatten genom dräneringen för att se om det finns fler hinder.

 

Undvik att öppna dörren för ofta eller hålla den öppen länge

Varm luft utanför kylskåpet kan vara huvudorsaken till vattenansamlingen. Låt inte dörrarna stå öppna under en längre tid.

 

 

 

Kontrollera om det finns öppningar, sprickor eller revor i tätningarna runt dörren

 

Den kalla luften i apparaten måste vara ordentligt isolerad från temperaturen utanför. Kontrollera om det finns luckor mellan tätningen runt dörren och skåpet. Om du hittar några justerar du tätningen genom att försiktigt dra bort den från dörren med fingrarna. Om luckorna kvarstår kan du behöva byta ut tätningen.

 

 

Vill du hellre prata med någon?