Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

4 min läs

Hur installerar jag mitt nya kylskåp från Beko med tankförsedd eller ledningsansluten vattendispenser?

Hur installerar jag mitt nya kylskåp från Beko med tankförsedd eller ledningsansluten vattendispenser?
Hur installerar jag mitt nya kylskåp från Beko med tankförsedd eller ledningsansluten vattendispenser?

 

 

Det här behöver du

 

Verktyg: 

Skiftnyckel, skruvmejsel

 

Anslutningar:

Inbyggd vattentank, vattenledning eller dunk

 

Delar och tillbehör:

Vattenslang, vattenfilter, kopplingar (för ledningsanslutna modeller)

 

Svårighetsgrad:

Modeller utan vattenledningsanslutning: 1/5

Modeller med vattenledningsanslutning: 4/5

 

Ungefärlig tid:

15 minuter för modeller utan vattenledningsanslutning

45 minuter för modeller med vattenledningsanslutning

 

 

 

Innan du börjar

 

Innan du använder kylskåpets vattendispenser måste du ta reda på om modellen är utrustad med vattentank eller är gjord för att koppla till en vattenledning. Modeller med tank har en vattentank av plast eller glas inuti dörren där vattnet förvaras. Modeller med vattenledningar måste anslutas till vattentillförseln för att fungera. 

 

Om du har följt stegen i installationsguiden för kylskåpet är du redo att gå vidare med vattenanslutningarna. 

 

 

 

Kylskåp med vattendispenser utan ledningar

 

Om ditt kylskåp är en modell utan ledningar måste den ha en vattentank där vattnet tas från. Vattentanken sitter vanligen i kylskåpsdörren och kan tas bort. Läs i användarmanualen för att se var kylskåpets vattentank är placerad.

 

Ta bort tanken och skölj ur den med vatten före användning. Fyll sedan tanken med dricksvatten. När kylskåpet är klart för att du ska kunna ta vatten fyller du ett glas minst 4 eller 5 gånger och häller ut vattnet innan du dricker från dispensern. 

 

 

 

Ledningsanslutna kylskåp med vattendispenser

 

Om du har köpt ett vattenledningsanslutet kylskåp ska det ha levererats med en slang och kopplingar för anslutningarna.

 

Kylskåp med ledningar ska anslutas direkt till vattentillförseln. Det kan vara vattenledningen i hemmet eller en dunk. Vissa modeller har även ett externt vattenfilter. Så här gör du anslutningarna. 

 

 

 

Ansluta till vattenledningen

 

Först ansluter du vattenslangen till apparaten. Börja med att ta bort anslutningsdelen från vatteninloppet på baksidan av apparaten. 

 

Trä slangen genom anslutningsdelen. Tryck in slangen ordentligt i inloppet. 

 

Tryck tillbaka anslutningen på plats och vrid för att dra åt den. Du bör kunna göra detta för hand, men du kan använda en skiftnyckel eller tång för att se till att anslutningen sitter fast.

 

Därefter ska du ansluta slangen till vattenledningen. Anslut först adaptern till kranen och dra åt anslutningen ordentligt. 

 

Ta sedan bort slanganslutningen från adaptern.

 

Trä änden av vattenslangen genom slanganslutningen som du tog bort tidigare och skruva sedan tillbaka anslutningen på adaptern efter att du först tryckt in slangen ordentligt i adaptern (på samma sätt som när du anslöt apparaten). 

 

Sätt till sist fast slangklämmorna på väggen och fäst vattenslangen i dem så att den inte förskjuts, kopplas loss eller skadas när du flyttar apparaten.

 

 

 

Installera vattenfiltret

 

Du kan också installera vattenfiltret som medföljer vissa modeller. Du följer då samma procedur som ovan, men då bör dessutom filtret fästas på väggen.

 

Hitta först en lämplig plats på väggen där du kan montera filtret. Observera att filtret inte får monteras på apparaten. När du har hittat en lämplig plats sätter du fast monteringsfästena, som levererades med apparaten, på väggen. Observera att filtret måste installeras i upprätt läge. När fästena har monterats snäpper du fast filtret.

 

Det löper två vattenslangar från var sin ände av filtret. Anslut dessa till vattentillförselkranen och till apparaten enligt beskrivningen ovan.

 

 

 

Testa anslutningarna

 

Slå på vattentillförseln och titta efter eventuella läckor. Om du upptäcker en läcka stänger du av vattentillförseln och drar åt alla anslutningar. Torka bort läckaget och slå sedan på vattentillförseln igen för en ny kontroll.

 

 

 

Ansluta till en dunk

 

Om kranvattnet inte är lämpligt att dricka kan du även ansluta apparaten till en dunk eller damejeanne. Men, då måste du också köpa en pump. Kontakta din återförsäljare för råd om lämpliga pumpar.

 

Först ansluter du vattenslangen till apparaten. Börja med att ta bort anslutningsdelen från vatteninloppet på baksidan av apparaten. Trä slangen genom anslutningsdelen och tryck sedan in slangen ordentligt i inloppet. Tryck tillbaka anslutningen på plats och vrid för att dra åt den. Du bör kunna göra detta för hand, men du kan använda en skiftnyckel eller tång för att se till att anslutningen sitter fast.

 

Anslut därefter vattenslangen från apparaten till pumpen och gör sedan anslutningen mellan pumpen och dunken eller damejeannen. Information om hur du gör detta finns i användarmanualen till pumpen.

 

 

 

Testa anslutningarna

 

Slå på vattentillförseln och titta efter eventuella läckor. Om du upptäcker en läcka stänger du av vattentillförseln och drar åt alla anslutningar. Torka bort läckaget och slå sedan på vattentillförseln igen för en ny kontroll.

 

Låt minst 4 eller 5 stora glas vatten rinna igenom apparaten innan du börjar dricka från vattendispensern. 

 

 

 

Före användning

 

Du ska vänta minst 4 timmar innan du ansluter apparaten till eluttaget och slår på den, så att kompressorvätskan och gasen har hunnit stabilisera sig. När den här tiden gått kan du ansluta apparaten till eluttaget, slå på den och ställa den på rätt plats. Luta kylskåpet bakåt och använd hjulen nere på bakkanten för att ställa apparaten på plats. Var försiktig så att du inte rubbar vattenanslutningar eller trasslar ihop nätkabeln. 

 

När apparaten är på plats justerar du de främre fötterna så att den står i våg. Vrid ringarna, som sitter runt fötterna, för hand tills båda fötterna har kontakt med golvet. Använd ett vattenpass för att kontrollera att apparaten står i våg.

 

Till sist fyller du på eventuell vattenbehållare. Du måste vänta i ungefär 6 timmar innan du lägger in matvaror i ditt nya kylskåp, eftersom den måste nå den inställda temperaturen.

 

 

 

Det var allt. Nu har du installerat ditt nya kylskåp från Beko med vattendispenser! Vi hoppas att du tycker om din nya vitvara.

 

 

Vill du hellre prata med någon?