Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

4 min läs

Så här installerar du din nya kyl från Beko

Så här installerar du din nya kyl från Beko
Så här installerar du din nya kyl från Beko

 

 

Det här behöver du

 

Verktyg:

Skiftnyckel, skruvmejsel, vattenpass

 

Anslutningar:

Jordad nätanslutning (utan multikontakt eller förlängningssladdar), vattentillförsel (endast vissa modeller)

 

Delar och tillbehör:

Äggbricka, plastkilar

 

Svårighetsgrad:

Modeller utan vattenledningsanslutning: 1/5

Modeller med vattenledningsanslutning: 4/5

 

Ungefärlig tid:

15 minuter för modeller utan vattenledningsanslutning

45 minuter för modeller med vattenledningsanslutning

 

 

 

Innan du börjar

 

Det kan vara svårt och till och med farligt att installera en vitvara, så innan du börjar bör du läsa de här varningarna och riktlinjerna.

 

 • Se till att elnätet och vattentillförseln är avstängda innan du börjar ta bort den gamla apparaten.
 • Se till att den gamla/nya apparaten inte är ansluten till elnätet när du påbörjar borttagnings-/installationsproceduren.
 • Anslut inte den nya vitvaran till elnätet förrän alla yttre förpackningar och skydd har tagits bort.
 • Låt din nya kyl stå vertikalt i minst 4 timmar efter leveransen för att låta kompressoroljan stabilisera sig.
 • Gaser och olja i kylningssystemet är lättantändliga. Kontrollera att inga kretsar eller rör har skadats under transporten. Om du upptäcker någon skada på dessa håller du apparaten borta från öppna lågor eller värmekällor och vädrar rummet. Kontakta sedan en kvalificerad tekniker.
 • När du får apparaten levererad kontrollerar du att den inte har skadats under transporten och att alla delar och tillbehör finns på plats och är korrekta.
 • Se till att du har ett jordat eluttag som skyddas av en tillgänglig säkring och som uppfyller de tekniska specifikationerna i användarmanualen. Anslut inte apparaten till en förlängningssladd eller multikontakt och se till att nätkabeln inte kläms eller fastnar.
 • Om du behöver byta ut kontakten mot en som passar ditt eluttag ska du se till att använda en kontakt med en 13 A-säkring.
 • Rör aldrig vid en kontakt med våta händer. Ta aldrig bort en kontakt genom att dra i kabeln – håll och dra alltid i kontakthuvudet.
 • Använd aldrig ångrengöringsapparater för att rengöra din kyl. Sådana kan få is i frysdelen att smälta och ångan kan även orsaka kortslutning.
 • Se till att ingenting blockerar ventilationsöppningarna på apparatens baksida.

 

 

 

Ta bort den gamla apparaten

 

Se till att vattentillförseln (om den gamla apparaten är vattenledningsansluten) är avstängd och att strömförsörjningen är avstängd. Om apparaten är fäst vid skåpenheter skruvar du bort eventuella fästskruvar. Dra ut apparaten från dess plats. Kom ihåg att en kyl kan vara tung, så var försiktig när du försöker flytta apparaten. För att göra det lättare att dra ut apparaten kan du luta den bakåt och lägga en bit gammal matta under de främre fötterna. Sedan kan du dra ut mattan och apparaten med den. De flesta kylar har hjul nere på bakkanten, så använd dem när du har dragit ut apparaten så långt att du kan luta den bakåt på dessa.

 

Nu bör du kunna komma åt vitvarans baksida och koppla bort anslutningarna för el och vatten (om sådana finns). Du kan behöva använda en skiftnyckel eller tång för att lossa vattentillförselanslutningen. Ställ en skål under vattentillförselkranen för att samla upp eventuellt läckage. Om det finns frost i frysdelen smälter denna under de närmaste timmarna, så avlägsna så mycket du kan. Töm även vattentankar och isdispensrar.

 

Följ lokala bestämmelser för kassering av gamla hushållsapparater. Din kommun eller distrikt kan erbjuda en insamlingstjänst. Om du ska avlägsna den själv måste du komma ihåg att du behöver en till person som kan hjälpa dig att lyfta och flytta den gamla apparaten.

 

 

 

Förbered den nya apparaten för installation

 

Om du har möjlighet bör du packa upp den nya apparaten innan du tar in den i hemmet eller köket, eftersom det kan vara krångligt att handskas med och öppna förpackningen i begränsade utrymmen. Längs den ena kanten av förpackningen ser du en rad med stora häftklamrar. Det är lättast att öppna lådan längs den här raden. Ta bort all kartong och frigolit. 

 

Ta sedan bort alla dekaler, bubbelplast och tejp från apparatens utsida. På insidan finns dörrar, lådor och hyllor som hålls på plats med tejp. Ta bort även dem.

 

Obs! Om din nya apparat ska anslutas till vattenledningen läser du vår guide om hur du installerar vattenanslutningar på kylar från Beko.

 

 

 

Installera den nya apparaten

 

I en av lådorna finns användarmanualen, en äggbricka samt plastkilar som ska passas in på baksidan av apparaten.

 

På vissa modeller kan du fästa plastkilarna på ventilationspanelen nere på apparatens bakkant för hand. Men på vissa måste du ta bort skruvarna med en skruvmejsel och sedan använda dessa skruvar för att fästa kilarna. Kilarna ser till att det finns lagom avstånd mellan väggen och apparaten för att ventilationen ska bli tillräcklig, så det är mycket viktigt att du sätter fast dem innan du ställer den nya apparaten på sin plats.

 

Du ska vänta minst 4 timmar innan du ansluter apparaten till eluttaget och slår på den, så att kompressorvätskan och gasen har hunnit stabilisera sig. När den här tiden gått kan du ansluta apparaten till eluttaget och slå på den.

 

Luta därefter apparaten bakåt och använd hjulen nere på bakkanten för att ställa den på plats. Var försiktig så att du inte rubbar vattenanslutningar eller trasslar ihop nätkabeln. 

 

När apparaten är på plats justerar du de främre fötterna så att den står i våg. Kylen måste stå plant och vara balanserad på fötterna för att fungera korrekt. Försök att vicka apparaten från sida till sida eller fram och tillbaka. Om den vickar för mycket kan golvet eller fötterna vara ojämna.

 

Använd ett vattenpass för att kontrollera apparatens balans. Om den är avstängd justerar du fötterna genom att sträcka dig under apparaten och hitta de två främre fötterna. Vrid fötterna medurs eller moturs tills de har ordentlig kontakt med golvet.

 

Du måste vänta i ungefär 6 timmar innan du lägger in matvaror i ditt nya kylskåp, eftersom den måste nå den inställda temperaturen.   

 

 

 

Det var allt. Nu har du installerat din nya kyl från Beko! Vi hoppas att du tycker om din nya vitvara.

 

 

Vill du hellre prata med någon?