Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur förhindrar man frost i frysen?

Hur förhindrar man frost i frysen?
Hur förhindrar man frost i frysen?

 

 

När du öppnar frysdörren interagerar varm och fuktig luft utifrån med den kalla luften i kylskåpet. Detta gör att vattenånga i den varmare luften kondenseras och fryser fast på frysutrymmets sidor. Frost inuti frysen gör att det tar längre tid att frysa ner saker och att frysens prestanda försämras.  

 

Om din frys inte har någon frostfri funktion måste du frosta av den manuellt. Gör detta ungefär en gång i månaden eller när frosten når en tjocklek på 0,5 centimeter.

 

Följ dessa tips för att minska mängden frost som bildas i din frys. 

 

 

 

Undvik att öppna frysdörren för ofta eller hålla den öppen länge

 

Frost bildas främst på grund av att varm luft kommer in i kyl/frys-kombiskåpet. För att undvika detta, försök att inte öppna dörren för ofta eller låta den vara öppen för länge. 

 

 

 

Kontrollera om det finns luckor, sprickor eller revor i tätningarna för dörren 

 

Den kalla luften inuti frysen måste vara ordentligt isolerad från utsidan. Kontrollera om det finns luckor mellan tätningen runt dörren och skåpet. Om du hittar några justerar du tätningen genom att försiktigt dra bort den från dörren med fingrarna. Om luckorna kvarstår kan du behöva byta ut tätningen. I så fall kontaktar du auktoriserad servicetekniker. 

 

 

 

Ha tillräckligt med mat i frysen

 

Förvara ett halvt kilo mat för varje kubikmeter av frysutrymme. Med andra ord, håll ungefär 3/4 av din frys full. Helst ska din frys vara full men inte överbelastad. 

 

 

 

Undvik att placera varm mat i frysen

 

Vänta tills maten har kallnat innan du lägger in den i frysen. Fukten som avges från varm mat kan leda till mer frost.

 

 

 

Kontrollera temperaturinställningen

 

Frosten kan öka om frysen är varmare eller kallare än den behöver vara. Rekommenderad frystemperatur är cirka -18 °C. Kontrollera inställningen och justera den vid behov.

 

 

 

Utnyttja MinFrost®

 

Frysar från Beko med MinFrost®-teknik minskar isbildning avsevärt, vilket innebär att frysen behöver frostas av mer sällan. 

 

 

Vill du hellre prata med någon?