Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur lagar man en frys som inte fungerar?

Hur lagar man en frys som inte fungerar?
Hur lagar man en frys som inte fungerar?

 

 

Se till att frysen är ansluten till ett eluttag och att termostatreglaget inte är inställt på av. Om den avger ett surrande ljud är det troligt att din frys är påslagen. Om din frys är i drift men inte fryser innehållet ordentligt, kontrollera om följande orsaker kan vara problemet.

 

 

 

Se efter om kondensatorspolarna behöver rengöras

 

Kondensatorn ansvarar för att värmen som produkten alstrar släpps ut i den omgivande luften. Kablarna fungerar inte effektivt om de är täckta av smuts eller damm. Koppla ur apparaten och lokalisera spolarna, antingen på baksidan eller på undersidan av apparaten. Du kan rengöra spolarna med en mjuk borste eller borsttillbehöret till din dammsugare förutsatt att den är inställd på låg sugeffekt. Använd inte fuktiga trasor eller handdukar när du rengör kondensatorspolarna. 

 

 

 

Undvik att överbelasta frysen

 

Din frys behöver ordentlig luftcirkulation för att fungera korrekt. Om den överbelastas kan luftflödet blockeras inuti skåpet. Om vissa delar av frysen inte blir så kalla som de ska, plocka ur en del av innehållet i skåpet och se till att luftflödet inte hindras, särskilt i närheten av ventilerna.

 

 

 

Kontrollera om det finns frost

 

Kontrollera om det finns frost i din frys. Om sidorna har synlig frost kan du behöva frosta av apparaten manuellt.

 

Mer information om hur du frostar av din frys finns i användarmanualen. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

Om din frys har en frostfri funktion behöver du inte frosta av apparaten manuellt.

 

 

 

Kontrollera omgivningstemperatur

 

En för kall temperatur utanför frysen kan förhindra att din frys fungerar som den ska, särskilt om den är placerad i ett garage eller i ett uthus som inte är uppvärmt. Om du tror att det här kan vara problemet bör du flytta apparaten till en annan plats.

 

För att se precis vilken som är den lägsta omgivningstemperaturen som du kan använda ditt kyl/frys-kombiskåp i, se användarmanualen. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

 

 

Kontrollera om det finns luckor, sprickor eller revor i tätningarna för dörren 

 

Den kalla luften i apparaten måste vara ordentligt isolerad från temperaturen utanför. Kontrollera om det finns luckor mellan tätningen runt dörren och skåpet. Om du hittar några justerar du tätningen genom att försiktigt dra bort den från dörren med fingrarna.

 

Om luckorna kvarstår kan du behöva byta ut tätningen. I så fall kontaktar du auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?