Hur åtgärdar jag en gashäll som inte tänds?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 min läs

 Hur åtgärdar jag en gashäll som inte tänds?

Hur åtgärdar jag en gashäll som inte tänds?
Hur åtgärdar jag en gashäll som inte tänds?

 

 

Det finns flera orsaker till att hällens tändning inte fungerar. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera om det är strömavbrott eller problem med den elektriska anslutningen

 

Om tändningen inte fungerar trots att hällen är ansluten till elnätet kan det hända att strömmen är avstängd. Om du trycker på tändningsknappen men inte hör det typiska klickljudet är det förmodligen det som är felet. Kontrollera lampor och andra elektriska apparater i hemmet för att se om strömmen är avstängd eller inte. Om de fungerar kan det vara fel på säkringen som apparaten är ansluten till. Kontakta i så fall en behörig elektriker för reparation.

 

 

 

Det kan vara problem med gastillförseln

 

Om du hör klickljudet från tändningen, men brännarna inte tänds, kan det vara något fel på gastillförseln. Kontrollera hällens gasanslutning, antingen till gasflaskan eller till naturgasutloppet. Om du misstänker att något är fel med gastillförseln ska du sluta använda apparaten och kontakta en certifierad rörmokare. 

 

 

 

Kontrollera om tändmunstyckena är våta eller igensatta 

 

Gashällen kanske inte tänds rätt om spilld mat eller smuts täppt till tändmunstyckena. Det kan också vara problem med tändningen om munstyckena, brännarlocken eller portarna är våta efter rengöring. Se till att hällen och brännarlocken torkar ordentligt efter rengöring.

 

 

 

Kontrollera om tändmunstyckena är böjda eller brutna

 

Tändning kan sluta fungera om munstyckena har böjts eller brutits av på grund av stötar från tunga kastruller eller pannor. Undersök alla munstycken på gashällen och kontrollera att så inte är fallet. 

 

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

Om problemet kvarstår kan det ha uppstått ett tekniskt problem med hällen. Om du misstänker att det kan vara så, kontakta auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?