Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

Hur byter jag lampor i min köksfläkt från Beko?

Innan du byter lampor i fläkten ser du till att produkten är bortkopplad från elnätet. Om lampan är varm väntar du tills den har svalnat.

 

Ta bort lampan genom att trycka på höljet och vrida det medurs och ta sedan bort den genom att vrida moturs. Sätt i den nya lampan genom att vrida den medurs.

 

Lampans placering varierar beroende på modell. I användarmanualen till fläkten kan du se var lamporna finns och hur du byter dem. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. Byt ut den gamla lampan mot en sådan lampa som anges i användarmanualen.