Hur åtgärdar jag en torktumlare som inte startar?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 min läs

Hur åtgärdar jag en torktumlare som inte startar?

Hur åtgärdar jag en torktumlare som inte startar?
Hur åtgärdar jag en torktumlare som inte startar?

 

 

Det finns flera anledningar till att torktumlaren inte startar. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera om det är ett strömavbrott

 

Om displayen inte tänds trots att torktumlaren är ansluten till elnätet kan det vara ett strömavbrott. Kontrollera lampor och andra elektriska apparater i hemmet för att se om ett strömavbrott har inträffat.

 

Om andra elektriska apparater fungerar kan det vara problem med säkringen som din torktumlare är ansluten till. Kontakta i så fall en behörig elektriker.

 

 

 

Kontrollera att luckan är ordentligt stängd

 

Om torktumlaren känner av att luckan är öppen startar den inte. Se till att luckan är ordentligt stängd. Ta bort föremål som kan ha fastnat i luckan och tryck igen den tills du hör ett låsljud.

 

 

 

Kontrollera att barnlåset inte är aktiverat

 

Du kan inte ändra program, temperatur, hastighet eller andra funktioner när barnlåset är aktiverat. Låset är aktivt när varningslampan för barnlås på torktumlarens skärm eller panel lyser. 

 

Avaktivera barnlåset genom att trycka på indikationsknappen och knappen för start/paus samtidigt i tre sekunder medan ett program är igång. Lamporna på knapparna blinkar när du gör detta. 

 

Du kan även ställa programväljaren i läget På/Av när inget program är igång för att avaktivera låset. 

 

Proceduren för att aktivera/avaktivera barnlåset kan variera beroende på modell. Om procedurerna som beskrivs ovan inte fungerar kan du läsa användarmanualen. Om du har problem med att hitta manualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.  

 

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

Om torktumlaren fortfarande inte startar ett program kan det ha uppstått ett tekniskt problem med torktumlaren. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du en auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?