Hur åtgärdar jag en torktumlare som tar för lång tid att torka kläder?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur åtgärdar jag en torktumlare som tar för lång tid?

Hur åtgärdar jag en torktumlare som tar för lång tid att torka kläder?
Hur åtgärdar jag en torktumlare som tar för lång tid att torka kläder?

 

 

Torkprogramtider anges i torktumlarens användarmanual. Läs i användarmanualen och se om torkningen tar längre tid än den angivna tiden. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

Om du märker att torktumlarens torktid ökar ser du efter om något av följande löser problemet. 

 

 

 

Kontrollera om luddfiltret är smutsigt eller igensatt

 

Torktiden kan bli längre om luddfiltret är igensatt. Luddfiltret samlar upp ludd och fibrer från kläder och måste rengöras efter varje torkprogram. Luddfiltret sitter vid luckans kant. 

 

Rengör luddfiltret genom att öppna luckan och dra luddfiltret uppåt för att ta bort det. Ta bort ludd som samlats på skärmarna för hand eller med en mjuk trasa. Om filtret är kraftigt igensatt tvättar du det under kranen med varmt vatten.

 

Torka luddfiltret helt innan du sätter tillbaka det. Innan du sätter tillbaka filtret i huset torkar du av själva huset eftersom ludd även kan samlas i det utrymmet.

 

 

 

Kontrollera om filterlådan eller kondensatorfiltret är smutsigt eller igensatt

 

Värmepumps- och kondenstumlare har ett extra filter bakom skyddskåpan. Den här delen kallas för filterlåda i torktumlare med värmepump och kondensatorfilter i kondenstumlare.  

 

En igensatt filterlåda eller kondensator kan ge längre torktider. Dessa filter fångar upp ludd och fibrer som sipprar genom luddfiltret. De måste rengöras regelbundet eller när varningssymbolen för rengöring av filterlådan tänds (om tillämpligt). 

 

För att rengöra filterlådan eller kondensatorfiltret öppnar du skyddskåpan och tar bort delen från huset genom att lossa spärrarna. Du kan öppna filterlådan ytterligare genom att trycka på den röda knappen.

 

Ta bort ludd som samlats på filterskärmarna för hand eller med en mjuk trasa. Du kan även använda dammsugaren med låg sugeffekt. Slutligen finns det en tunn svamp mellan skärmarna. Ta ut svampen och tvätta den under kranen med varmt vatten.

 

Kondensatorfiltret rengörs å andra sidan bättre med trycksatt vatten. Håll det under duschmunstycket i några minuter. Försök att applicera vattnet från alla sidor och få bort luddet. 

 

Vänta tills alla delar har torkat helt innan du sätter tillbaka dem. Placera filterlådan eller kondensatorn i dess hus och lås spärrarna. Stäng slutligen skyddskåpans lock.

 

 

 

Se efter om torktumlarens ventilation är blockerad (ventilerade modeller)

 

Om du har en ventilerad torktumlare måste apparaten installeras nära en extern ventil. Ventilen måste vara fri från blockeringar för att garantera säkerheten och för att erhålla goda torkresultat. Om torktumlarens ventil är blockerad eller igensatt tar det längre tid för apparaten att torka kläderna.

 

 

 

Kontrollera det valda programmet och funktionerna

 

Det valda programmet kan ha funktioner som tar längre tid. Välj lämpligt program för typen av tvätt och använd endast ytterligare funktioner när det behövs. Se användarmanualen för det program som passar bäst. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

 

 

Fyll inte apparaten för mycket

 

Om torktumlaren överbelastas kommer luftrörelsen inuti trumman att begränsas. Detta ger längre torktider. 

 

I användarmanualen beskrivs program och deras tvättkapacitet. Om du har problem med att hitta manualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. 

 

 

Vill du hellre prata med någon?