Hur förhindrar man att kläderna blir stela i tvättmaskinen?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur förhindrar man att kläderna blir stela i tvättmaskinen?

Hur förhindrar man att kläderna blir stela i tvättmaskinen?
Hur förhindrar man att kläderna blir stela i tvättmaskinen?

 

 

Det finns flera anledningar till att tvättmaskinen gör kläderna stela. Den troligaste orsaken är att det finns tvättmedelsrester kvar på tvätten. Kontrollera om något av följande löser problemet. 

 

 

 

Undvik att använda för mycket tvättmedel

 

Du kanske använder för mycket tvättmedel eller använder en olämplig typ av tvättmedel. Läs instruktionerna på tvättmedelsförpackningen för att ta reda på om det är rätt typ för din tvättmaskin. Se till att du inte använder mer än den rekommenderade dosen. 

 

 

 

Se till att tvättmedlet fylls på i lämpligt fack

 

Det finns tre fack i tvättmedelsfacket, två för tvättmedel och ett för sköljmedel.

 

Facket märkt "I" är avsett för förtvätt och det andra, märkt "II", är avsett för huvudtvätt. Facket i mitten är avsett för sköljmedel. Se till att du fyller på tvättmedel i rätt fack.

 

Var noga med att bara fylla på tvättmedel i det första facket om du kör ett program med förtvätt. Annars använder tvättmaskinen bara hälften av tvättmedlet. Den återstående mängden kan sedan släppas ut i trumman under sköljningen. Tvättmedlet löses då inte upp helt och kan orsaka fläckar.

 

 

 

Se till att sköljmedel och tvättmedel inte blandas

 

När tvättmedel blandas med sköljmedlet frigörs det igen i sköljmedelsfasen. Detta gör att tvätten blir stel. Om du misstänker att så är fallet ska du tvätta och rengöra facket med ljummet vatten. Var noga med att fylla på tvättmedel och sköljmedel i rätt fack. 

 

 

 

Fyll inte apparaten för mycket

 

Tvättmaskiner finns med olika lastkapacitet. Om maskinen är överbelastad kan tvättmedel fastna mellan kläderna och inte lösas upp helt och hållet. I användarmanualen beskrivs program och deras tvättkapacitet. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

Fler tips om hur du fyller på tvättmaskinen på rätt sätt och hur mycket tvätt maskinen kan hantera finns i våra guider.

 

 

 

Kontrollera vattnets hårdhet

 

I områden med hög vattenhårdhet kan även en otillräcklig mängd tvättmedel leda till att tvätten blir stel. Följ tillverkarens instruktioner på tvättmedelsförpackningen och öka dosen vid behov.

 

 

Vill du hellre prata med någon?